Delfi avaldab pöördumise muutmata kujul.

Meie, allakirjutanud, tunneme Ida-Virumaa pärast suurt muret. See on piirkond, mida riik peab kaitsma ja tugevdama, ning selleks tuleb valitsusel astuda kindlaid samme.

Valitsus on koalitsioonilepingus konkreetselt lubanud kolida sisekaitseakadeemia Narva. Seda küsimust on järjepanu arutanud neli valitsust, kuid kunagi varem pole see olnud kirjas nii selge sõnaga nagu praeguses koalitsioonilepingus.

Meie, allakirjutanud, soovime, et valitsus täidaks oma lubaduse tuua õppekompleks Narva ega taganeks sellest mõne kõrge riigiametniku survel.

Siiani on koalitsioonivalitsuste arutelud õppekompleksi kolimise üle lõppenud alati valitsuse nägu päästva otsusega rajada õppekompleksi asemel praktikabaas. Seda lubati ka 2013. aastal, kuid nüüd ei soovi toonased otsustajad sellest enam rääkida. Sest lubadust ei täidetud.

Siseministeeriumi eelmisel nädalal avalikuks saanud plaan kolida Narva väike osa sisekaitseakadeemiast või luua sinna ammu lubatud praktikabaas, aga jätta õppekeskus üle viimata, on järjekordne katse lubadusest loobuda, kindlustades otsustajatele taganemistee.

Sama eksitav on jutt kolimise kõrgest hinnast: pole võimalik, et Narvas asuv õppekompleks kujuneks praegu plaanitavast Tallinna uuest õppekompleksist mitu korda kallimaks. Kolimise vastased ei taha kõnelda ka sellest, et Tallinnas väärtuslikus ja populaarses elamupiirkonnas asuva kinnistu müügist saadav tulu kataks suures osas Narva kolimise kulu.

Narvas tegutsev sisekaitseakadeemia mõjutaks Eesti ja Ida-Virumaa elu mitmes mõttes positiivselt. Nii saaks Narva linn, mille 60 000 elanikust on eestlasi ainult 3,7%, juurde suure hulga eesti keelt oskavaid inimesi. Paljud õppurid rajaksid pärast kooli lõpetamist kodu just Ida-Virumaale ning tooksid sel moel siia piirkonda rohkem Eesti riiki ja ühiskonda.

Sotsiaal-majanduslikust aspektist on Jõhvi, Viru vangla ja vanglateenistuse kogemus juba näidanud, et paarsada korraliku palgaga ametnikku elavdavad kesklinna teenindusasutuste arengut ja soodustavad investeeringuid, sest tagatud on tarbijaskond. Pole põhjust arvata, et sama ei juhtuks Narvas, kui siia asub elama ja töötama 800 kadetti ja nende õppejõudu. Normaalne elukeskkond pidurdaks ka teiste haritud eesti keelt oskavate noorte lahkumist piirkonnast.

Müüt, justkui kujutaks Ida-Virumaale sisejulgeoleku õppeasutuse rajamine julgeolekuohtu, on idavirulastele solvav. Neil riigiametnikel, kes näevad narvalasi potentsiaalsete spioonidena, peaks olema piinlik oma kaasmaalasi nii primitiivselt sildistada. Kahtlemata on Tallinnas, kus elab 200 000 vene emakeelega inimest, märksa rohkem huvitavat infot ja võimalusi leida kaastöölisi.

Meie, allakirjutanute sõnum on: valitsusel on võimalus jääda ausaks ja tõsiseltvõetavaks ning täita lubadus kolida sisekaitseakadeemia õppekompleks Ida-Virumaale. Valitsus, palun täida koalitsioonilepet!

Allakirjutanud:

Lembit Kaljuvee, Avo Kiir, Artur Põld, Veikko Luhalaid, Tauno Võhmar, Tiit Kuusmik, Aivar Surva, Eevi Paasmäe, Teet Enok, Riho Breivel, Valeri Korb, Einar Vallbaum ja Andres Noormägi