Ringkonnakohus jättis muutmata jaanuaris Viru maakohtus tehtud määruse, millega Ringmaa (78) jäeti enetähtaegselt vanglast vabastamata, ütles tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm ERR-i uudisteportaalile.

"Ringkonnakohus nõustus maakohtu põhjaliku analüüsiga nii positiivsete kui ka negatiivsete asjaolude osas," selgitas Tamm.

Kohus märkis, et ennetähtaegse vangistusest vabastamise oluliseks tingimuseks on kinnipeetava õiguspärane käitumine vangistuses, kuid Ringmaal on üks kehtiv distsiplinaarkaristus ning see näitab, et ta on hoolimata pikaajalisest vangistusest endiselt käitunud ebaseaduslikult.

"Samuti nähtub vangla esitatud iseloomustusest, et Ringmaa ei tunnista enda süüd lõhkeseadeldiste valmistamise osas. Seetõttu puudub ringkonnakohtul veendumus, et ta on teinud järeldusi oma erakordselt ohtliku tegevuse osas ja muutnud oma suhtumist õiguskorda," tõdes kohus.

Samuti leidis kohus, et kinnipeetava tervislik seisund, soov kodus surra ja madal tõenäosus uute kuritegude toimepanemise osas ei ole õiguslikus mõttes piisavateks põhjusteks, et vabastada ta ennetähtaegselt vangistusest.

"Kuna Ringmaa kannab karistust muuhulgas raskete isikuvastaste kuritegude toimepanemise eest, saaks tema ennetähtaegse vabastamise korral tugevalt riivata ühiskonna õiglustunne. Karistuse üldpreventsiooni eesmärk on näidata ühiskonnale, et isikuvastaste kuritegude toimepanemine ei ole tolereeritav ja toob endaga kaasa tugeva riigipoolse sanktsiooni, mis võib väljenduda pikaajalises vangistuses ja eelduslikult selle täiel määral ärakandmises," nentis kohus.

Ringmaa mõisteti süüdi 11. aprillil 2001 Tallinnas aadressil Punane tänav 15 klaastaara kioski juurde lõhkeseadeldise paigaldamise episoodis, 19. novembril 2003 Tallinnas Pae tänav 23 maja esimese korruse trepikotta lõhkeseadeldise toimetamise episoodis ning Tallinna pensioniametile ebaõigete andmete esitamises.

Muudes süüdistuse episoodides mõisteti Märt Ringmaa õigeks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid