Ilves lahkus pärast kaht ametiaega presidendi kohalt 175 päeva jagu kasutamata puhkusega, mille eest ette nähtud hüvitis ületas 30 000 eurot.

"President Ilvesel on 175 kalendripäeva jagu kasutamata jäänud puhkust, selle eest on tal õigus saada 31 195,62 eurot," kinnitas presidendi ametist lahkumise päeval Ilvese nõunik Urve Eslas.

"Kõik riigipead alates 1992. aastast on lähtunud põhimõttest, et vabariigi presidendi ametiaeg ja puhkus pole ühitatavad. Riigipea on riigipea 365 või 366 päeva aastas," kinnitas presidendi kantselei juhataja Piret Pert 2015. aastal Delfile antud intervjuus.

Pert kinnitas juba toona, et puhkuse võtmisega kaasnevad mitmed praktilist laadi probleemid. "Näiteks: kui Vabariigi President ei saa täita oma ülesandeid, siis seaduse järgi täidab neid Riigikogu esimees, kelle volitused parlamendis peatuvad, kuna aga Riigikogu peab olema 101-liikmeline, siis peab parlamenti minema asendusliige jne. Niisiis, iseseisvuse taastanud Eestis ei ole ükski riigipea puhkust välja võtnud ning ametiaja lõppemisel on nad kõik saanud seadusega ettenähtud korras kasutamata puhkuse eest hüvitist," selgitas Pert. President Toomas Hendrik Ilvese puhkusehüvitis oli 6026 eurot aastas 35 päeva eest.