Öeldakse, et tark õpib teiste vigadest, ent loll ei õpi enda omadestki. Nii näib, et Eesti riik on antud juhul paraku austusega selle lolli-tiitli vääriline: Justiitsministeeriumi vanglate osakond kolis Ida-Virumaale. Kohe pärast kolimist ilmusid artiklid, kuidas kaader ei tahtnud sugugi Tallinnast Ida-Virumaale kolida. Miks peakski, kui pealinnas on sõbrad-tuttavad, ent Ida-Virumaal ei oota peale töökoha inimest mitte miski?

Olgu, kohalike näol saab ametnikke asendada, ent kui jutt käib õppeasutusest, siis on lood keerulisemad. Kohapealsetel gümnaasiumidelgi pole maakonnas õpetajaid võtta, mis me siis veel kõrgema hariduse õppejõududest räägime? Siin toovad tulised kolimise-pooldajad argumendina välja tõsiasja, et nii Tartu Ülikoolil kui TTÜ-l on Ida-Virumaal oma kolledžid.

Tõsi see on, ent siin on kaks aga: Narva kolledžis koolitatakse peamiselt vene õppekeelega koolidest pärit tublisid neiusid, kes õppe lõpuks eesti keele selgeks saavad ja vast ka mingid algteadmised pedagoogikast.

Narva kolledžis õpivad peaasjalikult kohalikud noored ning mujalt Eestist satub sinna õppureid haruharva. Ei taha küll meelevaldselt ennustada, ent julgen arvata, et sama saatus ootab ka sisekaitseakadeemiat - tase langeb, sest õppurid pealinnast, Tartust või miks mitte- Kuressaarest ei ole kuigi motiveeritud Narva tulema. Õpilaskaader koosneb seetõttu venekeelsetest õppuritest, kellele tuleb esmalt selgeks teha eesti keel (ja kuivõrd tegu on kooliga, mis koolitab välja uurijaid-politseinikke - eesti keel kõrgtasemel) ning sellest tulenevalt on omaette küsimus (jah, me peame sellest rääkima) ka turvalisus julgeoleku võtmes.

TTÜ nn mäekolledžist, mis asub Kohtla-Järve kandis, ma väga palju rääkida ei oska, ent oma tuttavate pealt tean, et sinna läksid need venekeelsed noored, kes Tallinnasse TTÜsse sisse ei saanud. Oma järeldused tehke ise.

Kokkuvõttes - projekt on riigile juba praegu oluliselt kulukam kui SKA Tallinnasse jätmine ning kaldun arvama, et see on ajendatud tühipaljast populismist. Targem oleks tegutseda olemasolevate kolledžite taseme parandamisega kui kolida üks julgeolekuliselt oluline õppeasutus Ida-Virumaale.