Presidendiks valitud Donald Trump ja toonane president Obama olid mõlemad detailselt informeeritud ulatuslikust teabevahetusest Vene organisatsioonide ja Trumpi valimiskampaania ja äriga seotud inimeste vahel. Seda informatsiooni kinnitavad asjaga seotud USA ametnikud.

Venemaa ja Trumpi lähikondlaste suhtlusest saadi teada USA luure rutiinse andmekogumise teel, mis oli suunatud luurele tuntud Venemaa kodanikele ja ametnikele.

USA luureametnikud rõhutasid, et side presidendikampaania töötajate ja välisriikide valitsuste esindajate vahel ei ole ebatavaline nähtus, kuid suhtlus Venemaaga oli haruldaselt tihe. Uurijad ei anna veel hinnanguid, mis võis põhjustada nii sagedast infovahetust.

FBI ning USA luureagentuurid püüavad jätkuvalt tõlgendada, mis võis olla suhtluse motiiv.

Uurimisega seotud ametnike jaoks on oluline jõuda selgusele, kas Trumpi kampaanianõunike suhtlus Venemaaga võis mõjutada Hillary Clintoni kampaania käekäiku. "Kui see on nii, siis see asjaolu eskaleeriks juba tekkinud olukorda," ütles uurimisse kaasatud ametnik.