Kõrgemasse lahinguvalmidusse viidi motolaskur-, suurtükiväe-, raketi- ja õhutõrjebrigaadid ning juhtimisbrigaadid ja varustusallüksused. Lisaks sellele viidi lahinguvalmidusse armee lennuvägi ja Leningradi mereväebaas ning Peterburi linna, Pihkva oblasti, Novgorodi oblasti ja Karjala vabariigi sõjakomissariaadid, vahendab TASS.

Lääne sõjaväeringkond teatas, et sõjaväelased liiguvad oma alalise tehnikaga ülesannete täitmise kohtadesse. Leningradi oblasti polügoonil seati sisse liikuvad juhtimis- ja sidepunktid, mis tagavad informatsioonivahetuse reaalajas ja koordineerivad vägede tegevust lääne sõjaväeringkonna staabi juhtimiskeskuse kaudu.

Otsuse etteteatamata lahinguvalmiduse kontrolli kohta võttis vastu lääne sõjaväeringkonna vägede ülem, kindralleitnant Viktor Astapov.

Esmaspäeval anti õppehäire ka lääne sõjaväeringkonna Ivanovo oblastis asuvas raketibrigaadis operatiiv-taktikaliste raketikomplekside Iskander-M õppelaskmisteks.