Maavalitsuste roll kohalikus elus on tema sõnul juba ammu marginaliseerunud. Valitsus ei peaks ootama 2018 aastani, vaid võiks riigihalduse võrku korrastada antud küsimuses juba 1. juuliks 2017. "Tänase valitsuse iseloomustavaks jooneks võikski olla selgus ja kiirus," leidis Karilaid.

Omavalitsused ja ministeeriumid võiksid tema sõnul maavalitsuste ülesanded omavahel selgelt ära jaotada ning panna paika likvideerimisprotsessi üksikasjad.

"Olukorras, kus maavanemad tegelevad permanentselt pigem valimiskampaaniaga ning kohalike valimiste ettevalmistööst tingituna oleks ootamine 2018 aastani ajakaotus ja tänases olukorras ka ressursi raiskamine. Kiirem ajaline tempo oleks ausam oma kodanike suhtes, kes ootavad asjatult maavanematelt pikki aastaid regionaalselt tasakaalustatud arengu eest seismist," teatas Karilaid.