„Logistikasektori käive on Eestis langenud neli korda võrreldes 2006. aastaga ja seda on 357 miljonit eurot aastas vähem. Kui luua ettevõtetele konkurentsivõimelised tingimused naaberriikidega, tooks kasvõi 10% transiidisektori kasv suure majandusliku kasu riigile ja avardaks meie eksportvõimekust laiemalt. Täna oleme olukorras, kus riik peab järgnevatel aastatel raudteed toetama ligi 23 miljoni euroga aastas,“ kommenteeris ta.

Selleks, et Team Estonia saaks reaalsuseks, kavatsetakse esimese sammuna majanduskomisjonis juba märtsikuus teha väljasõidu istung koos AS Eesti Raudtee ja transiidisektori ettevõtjatega. „Kohtumisel on selge eesmärk - kuidas paremini meie transiiditeenuseid piiri taga müüa,“ lõpetas Kokk.