Mereväe tuukrigrupist võtsid operatsioonist osa kaheksa tuukrit ning allveearst. Päästeameti demineerimiskeskusest osalesid operatsioonil kuus tuukrit. Mereväe tuukrigrupi ülema leitnant Priit Kaasikmäe sõnul kaardistati algul veepõhjas olevad lõhkekehi meenutavad objektid, seejärel kontrollisid tuukrid need üle, teatas kaitseväe peastaap. "Tegime operatsiooni algul sonariga jääkattest allpool veepõhja uuringu, mille abil avastasime eduka koostöö tulemusena neli lennukipommi," ütles leitnant Kaasikmäe.

Päästeameti demineerimiskeskuse Ida-Eesti pommigrupi peademineerija Ragnar Reiljani sõnul läks ühine operatsioon edukalt ning andis ka kogemusi juurde. "Me pole talvel taolisi operatsioone kuigi palju teinud. Üheks operatsiooni eesmärgiks oligi otsinguid vastavalt talvise perioodi omapäradele praktiseerida," selgitas Reiljan. Peademineerija sõnul on kindlasti plaanis mereväega ka edaspidi koostööd teha.

Mereväe ning päästeameti demineerimiskeskuse tuukrid on Karujärvel koostööd teinud ka varasematel aastatel. "Demineerimiskeskuse ja mereväe tuukrigrupi vahel on super koostöö, mis väljendub ühiste operatsioonide edukas planeerimises ja läbiviimises," ütles päästeameti demineerimiskeskuse juhataja Meelis Mesi. "Osaleme ka ühistel koolitustel ning läbi koostöö lahendame ka reaalsed väljakutsed."

Karujärve puhkeala on suvitajate seas populaarne supluse- ja lõõgastumise koht. Nõukogude ajal oli järv lennuväe harjutuspolügooniks, mille tõttu võib seal leiduda lõhkemata lennukipomme. Karujärve asuti lõhkekehadest puhastama 2009. aastal. Koos viimaste leidudega on välja toodud üle poolesaja lõhkekeha. Päästeamet tuletab meelde, et lõhkekeha leiust tuleb koheselt teada anda häirekeskuse numbrile 112.

Mereväe tuukrite peamine ülesanne on otsida, identifitseerida ning kahjutuks teha meremiine ja teisi veealuseid lõhkekehi. Lisaks rahvusvahelistel operatsioonidel teostatavale teevad mereväe tuukrid erinevate jõustruktuuridega koostööd ka siseriiklikul tasandil. Mereväe tuukrid kasutavad modernset varustust, mis võimaldab lahendada erineva keerukusega ülesandeid kuni 55 meetri sügavuses vees. Olenevalt sügavusest on varustusega võimalik püsida vee all kuni neli tundi.