Üleeilsel Keskerakonna Rakvere osakonna koosolekul valiti uueks juhatuse esimeheks 36 poolthäälega 37st Siret Kotka - üks sedel oli protseduuriliste küsimuste tõttu kehtetu. Pealtnäha tavaline juhatuse koosseisu valimine sai aga kummalise pöörde, kui meediale laekus kiri Keskerakonna Rakvere osakonna juhatuselt peakirjaga "Siret Kotka kaotas Rakvere usalduse". Kirjas toodi punktide kaupa välja Siret Kotka ebausaldust tekitavad tegevused (vt täispikka nimekirja allpool). Muuhulgas heidetakse Kotkale ette valetamist ja põhikirjavastast tegevust.

"Käib hämamine, keerutamine ja valeinformatsiooni levitamine. See ajab meid tõesti juba hämmingusse. Meil ei ole sellist poliitilist kultuuri Rakveres tavaks olnud," selgitab Keskerakonna Lääne-Virumaa piirkonna aseesimees ja Rakvere osakonna juhatuse liige Andres Jaadla. Keskerakonna Lääne-Virumaa piirkonna juhi Siret Kotkaga ning Rakvere osakonna (endise) juhi ning piirkonna aseesimehe Urmas Tammega ühiselt Lääne-Virumaal Keskerakonna asju ajanud Andres Jaadla on hämmingus: "Oleme Siretiga olnud ühtne meeskond. Eelmisel aastal meie jaoks keerulistel aegadel tuli langetada tähtsaid otsuseid, olime Siretiga nagu üks mees ja ta sai kindlasti lähtuda meie toetusele. Miks ta astus olemasolevale meeskonnale vastu, jääb mulle arusaamatuks," selgitas Jaadla.

Riigikogulane ja Keskerakonna Lääne-Virumaa piirkonna juht Siret Kotka kinnitas, et Rakvere osakonna liikmeks saamise avalduse esitas ta Keskerakonna büroosse jaanuaris enne 18. jaanuaril toimunud osakonna üldkoosolekut. Muid süüdistusi peab ta eelmise juhatuse liikmete rahulolematuseks. "Vastus on lihtne: süüdistus baseerub endise osakonna esimehe ja endise juhatuse sõnadel, kellele ilmselgelt tulemus meeltmööda ei ole. See on ka põhjus, miks meediale sellised asju edastatakse," lisas Kotka.

Ühe usaldamatuse põhjusena tuuakse välja suusõnaline kokkulepe, kus Jaadla asub Rakvere osakonna juhiks ning Siret Kotka jätkab tööd tubli riigikogulasena ning Lääne-Virumaa piirkonna juhina. Jaadla kinnitas, et Kotka tegi talle selle ettepaneku.

"Ma ei ole Andres Jaadlale öelnud, et oled järgmine Rakvere osakonna esimees. See pole võimalik, sest osakonna esimees valitakse demokraatlikul teel erakonna liikmete poolt. Ei Siret Kotka, Andres Jaadla ega keegi kolmas ei saa minna inimeste ette ja öelda, et teie ees on järgmine juht ja nüüd on nii," selgitas Kotka.

Asjalik ja meeldiv inimene saab vaikiva kokkuleppe toetuse ja häälte näol ikka valimistel.
Siret Kotka

Kokkuleppeid, nagu oleks osakonna esimees varasemalt välja valitud ei saa Kotka sõnul teha, kuna erakonna liikmed valivad oma parima äranägemise järgi. "Esimehe kandidaat peab kokkuleppele jõudma kõigi osakonna liikmetega, et nad inimest valida sooviks. Asjalik ja meeldiv inimene saab vaikiva kokkuleppe toetuse ja häälte näol ikka valimistel," lisas Kotka.

18. jaanuari koosolekul, kus Kotka otsustas kandideerida osakonna juhiks, sai Jaadlale selgeks, et varem kokkulepitu ei pea ning juhatuse otsusega kinnitati uus koosolek ja juhi valimine 15. veebruaril. "Siis on kõigile teada, et meil on mitu kandidaati, liikmed saavad valida ja tuleb aus konkureerimine, nagu erakonnas olema peab," lisas Jaadla.

Järgmisel päeval tegi Rakvere osakonna juhatus otsuse, mille kohaselt oli päev varem toimunud üldkoosolek otsustusvõimetu, sest kvoorumit polnud ja seega olid kõik sellel koosolekul vastu võetud otsused tühised.

Uue osakonna juhatuse valimine leidis aset aga nädal varem. Pole kindlalt teada, kes kutsus kokku erakorralise koosoleku, kuid Siret Kotka sõnul teavitati 9. veebruari koosolekust inimesi korrektselt ning mingit vastuolu Keskerakonna põhikirjaga ta ei näe. Jaadla sõnul otsustab osakonna koosoleku aja juhatus, ometi läks ta koosolekule kohale. "Läksin kohale, informeerisin liikmeid, et koosolek on õigustühine, sest vastavalt Keskerakonna põhikirjale saab koosoleku kokkukutsujaks olla ainult osakonna juhatus: seitse liiget, kes me täna juhatuses oleme. Ja meie oleme koosoleku kokku kutsunud 15. veebruariks," toonitas Jaadla.

9. veebruaril koosolekule tulnud 37st inimesest 36 hääletas Kotka esimeheks saamise poolt. "Lääne-Virumaa piirkond otsustab, kas vastu võetud otsused registreeritakse või mitte. Rõhutan aga, et kvoorum oli koos ja inimesi teavitati korrektselt," sõnas Kotka. Jaadla sõnul läksid koosolekut õigustühiseks pidanud liikmed minema. Kui palju neid oli, ei osanud Jaadla täpsemalt öelda.

Kotka sõnul on Rakvere väga oluline valimisringkond ning tema kandidatuuri oodati seal. Esimeheks valitud saamine näitab Kotka sõnul rakverelaste usaldust, mitte usaldamatust. "Kui eelmisel juhatusel on okas hinges, siis loomulikult on kõigi huvides see, et suudame ühiselt jätkata ja omavahelised mured lahendada," selgitas Kotka.

Jaadla sõnul otsustas Keskerakonna Rakvere osakonna juhatus koosseisus esimees Urmas Tamm, Andres Jaadla, Ulvar Kapper, Marko Känd, Riho Kari ja Jüri Landberg, et edaspidi suheldakse Siret Kotkaga üheskoos kõikide juuresolekul, et ei tekiks informatsiooni moondumist.

Keskerakonna Rakvere osakonna juhatuse etteheited Siret Kotkale
1. Siret Kotka kirjutab ennast suures erakonna juhatuses ümber Rakvere osakonna liikmeks.
2. Siret Kotka annab Rakvere osakonna juhatuse esimees Urmas Tammele teada, et soovib osaleda erakonna osakonna koosolekul. Loomulikult on Riigikogu liikme ja piirkonna esimehe osavõtt koosolekust igati tervitatav.
3. Siret Kotkale antakse 18.01.2017 toimunud koosoleku alguses kui Riigikogu liikmele ja piikonna esimehele sõna tervituseks.
4. Ootamatult ja kõigile Rakvere osakonna juhatuse liikmete teadmata seab erakonna liige Urmas Laht üles Siret Kotka kandidaadi osakonna juhatuse esimehe kohale.
5. Siret Kotka annabki üllatuslikult nõusoleku kandideerida osakonna esimehe kohale, eirates sellega kõiki varasemaid Rakvere osakonna juhatuse seisukohti ja juhatuse liikmetega sõlmitud kokkuleppeid.
6. Kokkuvõtete tegemisel selgub, et Keskerakonna Rakvere osakonna koosolek on otsustusvõimetu kvoorumi puudumise tõttu.
7. Siret Kotka kutsub erakonna põhikirjas sätestatud korda rikkudes kokku põhikirjavastase koosoleku 09.02.2017.
8. Erakonna Rakvere osakonna juhatus on kutsunud kokku erakonna osakonna põhikirjalise üldkoosoleku 15.02.2017.
9. Kõigi nende viimaste nädalate jooksul on Siret Kotka püüdnud moonutada fakte ja tekkinud olukorda ning laimates juhatuse liikmeid, püüdes inimesi vastandada üksteise vastu. Kohtudes üksikult Rakvere osakonna juhatuse liikmetega, juhatuse liikmetele tehtud telefonikõnedes, on ta meelitanud ja ähvardanud (mida te tõmblete…) ning valetanud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid