„Loome võimalused kombineerida töötamist ja pereelu nii, et inimesed ise otsustavad, mil viisil just nende perele kõige parem on. Usume inimeste vabadusse ise oma valikuid teha, riik ei pea kõike dikteerima,” selgitas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva planeeritavate muudatuste eesmärke.

Hea lugeja! Kas sinu arvates peaks isadele lisapuhkuse andmine suurendama laste sündivust? Kuidas lihtsustab tööl käimine ja samal ajal vanemahüvitise saamine Teie pere näitel pere heaolu? Milline peaks olema tegelikult õige süsteem, et koormus oleks jagatud ja pereliikmetel ka tööl käia?

Jaga oma mõtteid ja arvamusi aadressil rahvahaal@delfi.ee või kommentaariumis!