See, et koolil ei ole korralikku võimlat, on samuti ebanormaalne. Kui gümnaasium jääb vanadesse ruumidesse ja algkool kuni põhikool uude majja, siis on see igati normaalne. Õpilastel tekib motivatsioon saada kunagi ajaloolisse koolihoonesse õppima, kus on väga kõrge tasemega õpetajad. Kui GAGi laiendatakse, siis trügivad sinna õppima ka need õpilased, kel rongiga võimalik liikuda (Keila, Aegviidu, Tapa jne). See on suur motivatsioon, sest GAGi lõpetajad on enamus väga tuntud ülikoolides üle ilma.

Mis puutub maakoolidesse, siis siin tuleks õppemetoodika ümber korraldada. Internet on olemas kõikjal Eestis ja õppematerjalid samuti kättesaadavad. Juba 5-aastased lapsed oskavad internetti kasutada. Õpetajad võivad loenguid teha ka interneti teel. Ei ole vaja nn. lasteaednikku koolis. Lasteaed võiks tõesti olla 3-8 aastani, koos kahe võõrkeele õpetamisega (ehk segalasteaed). Edasi saavad õppeprotsessiga hakkama kõik lapsed ka kodus (taludes). Õpetajate ülesanne ongi aidata mahajääjaid, kes ei suuda adekvaatselt interneti teel teste teha. Seda saab aga organiseerida juba kohalik omavalitsus.

See koolisüsteem, mis oli Nõuka ajal, on oma aja ära elanud. Meil ei ole vaja tuupida pähe vaaraode nimesid või riigijuhtide nimesid, ilma tausta-süsteemi tundmata. Samuti ei ole vaja ajada inimestele vägisi pähe võrrandsüsteeme, mida kunagi vaja ei lähe. Ehitajatele on Kõrgemas matemaatikas samuti nõme õpetada vektorarvutust n-mõõtmelises süsteemis. Milleks?

Minul isiklikult oli pinginaaber, kes luges ajaloo raamatu läbi septembri esimesel nädalal ja rohkem ta raamatut kooli kaasa ei võtnud. Koolis oli tundide ajal nii igav, et põhiliselt tegelesime malemänguga (peast). Nii ruineeriti meid 11 aastat. Ma arvan, et uus põlvkond võiks saada veidi inimlikuma õpetuse osaliseks kui õpetajate terrorile alistumine ja mõttetu tuupimine.