Pevkuri sõnul oli enne jõule riigikogus kiirkorras seadusena vastu võetud maksutõusude kobareelnõu menetlemine ilmekas näide halvast õigusloomest.

„Koalitsioon tegi maksukobara läbisurumisel valesti kõik, mida ühe seaduse vastuvõtmisel valesti teha saab. Kõigepealt õmmeldi pintsak nööbi külge ehk maksu- ja ettevõtluskeskkonda oluliselt mõjutavad muudatused pandi varasema, hoopis teise sisueelnõu juurde. Siis eirati kõiki menetlusreegleid ja tagatipuks ei peetud kinni reeglist, et makse ei muudeta vähem kui kuuekuulise etteteatamisega,” tõi Pevkur välja olulisemad rikkumised.

„Seetõttu on Reformierakonna fraktsiooni hinnangul vajalik õiguskantsleri seisukoht maksukobara põhiseaduspärasusele. Tuleb anda mitte ainult riigikogu liikmetele, vaid eelkõige Eesti ettevõtjatele sõnum, et valitsuskoalitsiooni selline käitumine oli vale ja sõnamurdlik,” lausus Pevkur.

Lisaks seadusloomele arutas fraktsioon kohtumisel ka Ülle Madise ettepanekut õiguskantsleri asetäitjate ametisse nimetamiseks. Õiguskantsler on teinud riigikogule ettepaneku nimetada enda asetäitjateks Olari Koppel ja Heili Sepp.

Möödunud aasta lõpus ütles õiguskantsler Ülle Madise, et analüüsib nn kobareelnõu raames vastu võetud seadusi ning algatab vajadusel üksikmuudatuste põhiseaduslikkuse järelevalve. Samas rõhutas Madise, et uuel valitsusel peab olema võimalus oma poliitikat, sealhulgas ka maksupoliitikat, kujundada.

President Kersti Kaljulaid kuulutas pärast jõule välja uue koalitsiooni maksumuudatuste kobareelnõu, ehk tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse, millega muuhulgas jäetakse sel aastal sotsiaalmaksumäär langetamata, tõstetakse ennaktempos erinevaid aktsiise ja kehtestatakse 2018. aastast uus tulumaksuvabastussüsteem.

Samas juhtis president seaduse menetlemise probleemidele tähelepanu, märkides, et seaduse vastuvõtmise asjaoludega ta rahul ei ole. „Kobarseaduste vastuvõtmine ja oluliste eelnõu täienduste sisse viimine muudatusettepanekutena on hea õigusloome tavaga vastuolus,” nentis Kaljulaid.