Ettepaneku poolt hääletas 553 ja vastu 66 saadikut. Enne, kui viisavabadus jõustub, peavad europarlament ja Euroopa Ülemkogu veel kiitma heaks mehhanismi, mis võimaldab kolmandatele riikidele kehtestatud viisavabadusrežiimi erakorralises olukorras kiiresti peatada.

Ilmselt hääletab europarlament vastavat ettepanekut 13.-16. veebruari istungjärgul ja ülemkogu arutab seda veebruari lõpus toimuval kohtumisel. Ametnike hinnangul võib tegelik viisavabadus Gruusia kodanikeni jõuda juba märtsis või aprillis. Schengeni alasse kuuluvad kõik euroliidu riigid peale Bulgaaria, Horvaatia, Küprose, Rumeenia, Ühendkuningriigi ja Iirimaa.