Ilvese käitumises ei näinud paljud inimesed midagi halba. Väiksemaid riigipalgalisi võtab politsei aga pidevalt vahele üsna väikeste kuritarvituste eest. Üks tuntumaid on Tallinna kesklinna vanem Alar Nääme süüdimõistmine selle eest, et ta korraldas linnaosavalitsuse 2800 euro eest oma valimiskampaaniat Valgamaal. Nääme sai kriminaalkaristuse ja lahkus ametist.

Riigi vara omastamise eest lüüakse väiksematel ametnikel näpud sahtli vahele isegi siis, kui summad pole suured. Alljärgnev ülevaade põhineb keskriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo 2014-2015 aasta ülevaatest.

Vallavanemat kahtlustatakse KarSi § 201 lg 2 p 3, § 299 lg
1 ja § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises.
Vallavanem omastas omavalitsuse vara üle 1500
euro väärtuses. Kahtlustus hõlmab omavalitsusel kasutada
oleva kütusekaardi väärkasutamist ja sõidupäeviku
kannete võltsimist.
Kriminaalasi on prokuratuuris. Jõustunud kohtuotsust
veel ei ole.

Endist vallavanemat süüdistatakse KarSi § 201 lg 2 p 3 ja
§ 346 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises.
Süüdistuse kohaselt on vallavanem ametist lahkudes
enda omaks pööranud vallale kuuluvad autorehvid ning
telefoni kokku 588,98 euro väärtuses. KarSi § 346 järgi
süüdistatakse vallavanemat selles, et ta peitis vallavalitsuse
jaoks olulisi dokumente enda elukohas.
Kriminaalasi on kohtu menetluses. Jõustunud kohtuotsust
veel ei ole.

Valitsusasutuse peaspetsialisti kahtlustati KarSi § 201
lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.
2013. aastal ostis ta mittesihtotstarbeliselt ameti teenistussõidukitele
kinnitatud ning erivahendite tankimiseks
mõeldud kütusekaartidega kokku 1183 liitrit kütust kogusummas
1562 eurot, millega tekitas Päästeametile materiaalse
kahju.
Prokuratuur lõpetas avaliku menetlushuvi puudumise
tõttu (oportuniteet) kahtlustatava suhtes kriminaalmenetluse,
pannes talle kohustuse teha 100 tundi
üldkasulikku tööd ja hüvitada tekitatud kahju täies ulatuses.
Inimene on temale pandud kohustused täitnud.

Avalik-õigusliku juriidilise isiku töötajat süüdistatakse
KarSi § 201 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises
selles, et ta omastas 2012. aastal Kaitseliidu vara
450,95 euro eest, müües juriidilisele isikule kuuluvaid metallijäätmeid
enda nimel.
Prokuratuur lõpetas avaliku menetlushuvi puudumise
tõttu (oportuniteet) isiku suhtes kriminaalasja, pannes
talle kohustuse maksta riigituludesse 800 eurot. Kuna isik
ei täitnud talle määratud kohustusi, uuendas prokuratuur
tema suhtes kriminaalmenetlust. Kriminaalasi on saadetud
kokkuleppemenetluse korras kohtusse.
Kriminaalasi on kohtu menetluses. Jõustunud kohtuotsust
veel ei ole.