Riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles, et korruptsiooni puhul arvatakse automaatselt, et taolised juhtumid leiavad aset ainult riigisektoris. „Kohtusse on jõudnud kaks erasektoris altkäemaksu võtmise süüdistust. Nende juhtumite uurimise üheks oluliseks eesmärgiks on olnud ka majandussfääris ausa konkurentsi tagamine, “ kommenteeris prokurör.

Ühes kriminaalasjas süüdistab riigiprokuratuur kahte omanikujärelevalve esindajat selles, et seoses Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse rekonstrueerimistööde läbiviimisega on nad nõudnud hankelepingu raames alates 2015. aasta jaanuarist töövõtjalt altkäemaksu summas kokku 60 000 eurot. Kohtulik arutamine selles kriminaalasjas algab Harju maakohtus 1. veebruaril.

Teise kriminaalasja materjalidest nähtub, et 2014. aasta septembris sõlmiti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise ameti ja ettevõtte vahel ehitustööde töövõtulepingu Narvas asuva haridusasutuse evakuatsiooni- ja avarii valgustuse paigaldamiseks. Viru ringkonnaprokuratuur süüdistab ettevõtjat altkäemaksu andmises omaniku järelevalvet teostavale ettevõtjale. Kohtueelse menetluse käigus on tuvastatud, et altkäemaksu suuruseks oli 600 eurot. Eelistung selles kriminaalasjas toimub Viru maakohtus 14. veebruaril.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler märgib, et ettevõtluskultuuri üks osa ei tohiks olla mis tahes võtetega omakasu lõikamine ja selle abil turul toimetamine.

„Ebaausad tegevused kinnitavad kanda seda suuremas mahus ja laialdasemalt, mida rohkem inimesi sellist praktikat kasutavad. Ausama ettevõtluse kujundamisel oleks abiks iga ettevõtja panus eetilise töökultuuri loomisele nii ettevõttes endas kui ka sedalaadi suhtumise ja käitumisele ootuse panemine oma ettevõtluspartneritele. Konkurentsitingimuste parandamisele aitab kindlasti kaasa altkäemaksust keeldumine ja sellest teatamine. Mida rohkem on neid inimesi ja ettevõtjaid, kes ei lähe ahvatluste või ebaaususega kaasa, seda suurem on võimalus korruptsiooni levikut peatada. Samuti tuleb tunnustada neid, kes juba tegelevad ettevõtetes pettuse ja korruptsiooniriskide hindamise ja vajalike maandamismeetmete rakendamise, töötajaskonna väärtuspõhise koolitamise ning teadlikkuse tõstmisega. Oluline on meeles pidada, et nii altkäemaksu andmine ja pakkumine kui ka altkäemaksu võtmine ning sellega nõustumine on kriminaalkorras karistatavad kuriteod,“ sõnas korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler.