„Linnakirjaniku valimine elavdab Tartu kirjanduselu ja suurendab Tartu tuntust rahvusvahelise kirjanduslinnana," ütles linnapea Urmas Klaas. "Tartu kui UNESCO kirjanduslinn väärtustab oma loomeinimesi ja mul on hea meel, et linnakirjanikuks sai särav ja armastatud looja Kristiina Ehin,“ sõnas linnapea.

Tartu linna ja Tartu kultuurkapitali koostöös välja antava stipendiumi saamiseks esitati kuus taotlust. Tänavuse linnakirjaniku valisvälja ekspertkomisjon, kuhu kuulusid Kirjanike liidu Tartu osakonna, Eesti Kirjandusmuuseumi, Tartu ülikooli kirjanduse ja teatriteaduste osakonna, O. Lutsu nimelise Tartu linnaraamatukogu, Tartu kultuurkapitali ja linnavalitsuse esindajad.

Linnakirjaniku stipendiumi saamiseks tuli esitada oma nägemus Tartu linnakirjaniku rollist, mida taotleja peab stipendiumi saamisel olema valmis ka täitma. Samuti tuli anda ülevaade senisest ning kavandatavast loomingulisest tegevusest. Lisaks oli nõutud, et kirjaniku elukohaks oleks Tartu linn ning ta looming hõlmaks ilukirjandust või publitsistikat.

2017. aastal on linnakirjaniku stipendiumi suurus 10 320 eurot, mis makstakse välja igakuiste osamaksetena 860 eurot kuus.

Kristiina Ehin on esimene linnakirjaniku tiitli kandja UNESCO loovlinnade võrgustikus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid