1. maist hakkavad Eesti haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad ajutiselt mõnes Euroopa Liidu riigis, saama vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega, ütles esmaspäeva ajakirjanikele haigekassa välissuhete osakonna juhataja Miret Tuur.

„See tähendab, et nad ei läinud eesmärgiga teise riiki ravi saama,” rõhutas Tuur. Vajadus arstiabi järele peab olema tekkinud teises riigis viibimise ajal.

Kui inimene on sunnitud keset reisi arsti juurde pöörduma, hindab kohalik arst, kas pöördumine on ikka meditsiiniliselt põhjendatud.

Teises riigis plaanilise arstiabi saamiseks tuleb selleks ikka taotleda enne haigekassa luba.

Arstiabi antakse vastavalt riigi seadusandlusele. Seega kohtlevad välisriigi raviasutused eestlast samamoodi nagu oma maa kodanikke, rakendades samu tariife.

Arstiabi pole sugugi tasuta — maksta tuleb omavastustuskulud sealse maa seaduse järgi. „Soomes on näiteks visiiditasu 22 eurot,” lausus Tuur. „Voodipäevatasu aga on põhjanaabrite juures 26 eurot. Sama hinda maksab ka eestlane.

Neid tasusid keegi patsiendile ei korva. Tuur hoiatab, et osades riikides, nagu Prantsusmaal, maksab patsient esilagu raviteenus eest omast taskust, mis hiljem hüvitatakse. Ka tuleb ettevaatlik olla tohtri valikul, sest eraarstide tasusid haigekassa ei kompenseeri.

Tuuri sõnul saab omavastutuskulude katteks sõlmida vana hea reisikindlustuse, miks korvaks ka vajaduse korral transpordi.

Kui inimene vajab teises riigis viibides arstiabi, peab tal olema esitada vormikohane tõend. Selle dokumendi saab ta enne ärasõitu haigekassa välissuhete osakonnast.

Kõik haigekassa kliendid saavad maikuu jooksul tõendi E 111, teise riiki õppima asuv tudeng aga E 128. Augustist hakkab haigekassa väljastama Euroopa Liidu ravikindlustuskaarti.

Riigid, kus haigekassa klientidel on õigus arstiabile eelpoolkirjeldatud reeglite järgi: Austria, Belgia, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Kreeka, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Portugal, Hispaania, Rootsi, Šveits, Küpros, Läti, leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia Slovakkia ja Tšehhi Vabariik.