Möödunud aasta vabariigi aastapäeva paraadi roppuste ja mõnitamisega kommenteerinud ja seetõttu töö kaotanud Põhja päästekeskuse kesklinna komando rühmapealik Sergei Menkov vaidlustas möödunud aasta 28. aprillil oma teenistusest vabastamise Tallinna halduskohtus.

Pooled esitavad kordamööda seisukohti. 27. detsembril 2016 esitas päästeamet kohtule vastuse Menkovi 13. detsembri seisukohale. 17. jaanuaril teatas Menkovi kaitsja Andrei Vesterinen, et kohtule esitati järjekordne seisukoht, milles seisab, et päästeamet pole esitanud mitte ühtegi tõendit selle kohta, mis kinnitaks, et päästja kommentaarid on solvavad, alandavad ja nendest kommentaaridest ei nähtu mingisugust austust, viisakust ega lugupidamist.

Samuti pole Vesterineni arvates põhjendatud, miks antud kommentaarid võiksid olla alandavad ja solvavad.

"Menkovi poolt kasutatud sõnad ei kuulu vene keelde ning need olid välja öeldud ilma solvanguta kellegi vastu. Päästeamet ei ole suuteline argumenteerima vastupidist. Mõned sõnad pärinevad tõenäoliselt mongoli-tatari keelest ja need kasutatud sõnad ei saa kuidagi olla venekeelseteks sõnadeks. Seetõttu, kui lahata asjaolusid täies mahus, on antud asja menetlusse vajalik kaasata mongoli-tatari lingviste," leiab Vesterinen, kelle sõnul pole päästeamet nõus lingvistide kaasamisega.

"Vene keel pole Eesti riigikeel. Meie riigis puudub seadus ebatsensuursete sõnade kohta, ehk siis pole sõnade definitsiooni. Seetõttu, kui rääkida venekeelsete sõnade tähendusest selles videos, tuleks vene keel tunnistada Eestis teiseks riigikeeleks ja pärast seda selgitada nende vulgaarsust," leiab Vesterinen.

Ta pole rahul ka sellega, et päästeamet pole viidanud allikale, mida kasutas nende palgatud tõlkebüroo Menkovi kommentaaride tõlkimisel.

Menkovi kaitsja heidab päästeametile ette ka seda, et amet püüab distsiplinaarmenetluses tehtud vigu haldusmenetluse käigus parandada, mis aga pole tema sõnul võimalik.

Vesterinen nõuab Menkovi vallandamise tühiseks tunnistamist ja talle 91 000 euro suuruse kompensatsiooni määramist, mis võrdub summaga, mida ta oleks planeeritud seitsme tööaasta jooksul teeninud.

Päästeamet ütle Delfile, et kohtu menetluses olevaid kohtuasju amet ei kommenteeri.

Sergei Menkov kommenteeris töö ajal vabariigi aastapäeva paraadi

Eelmise aasta 25. veebruaril tuli avalikuks, et samal ajal, kui kaitseväelased, kaitseliitlased ja Eesti liitlaste sõdurid vabariigi aastapäeva paraadil marssisid, filmis Põhja päästekeskuse Ida-Harju päästepiirkonna rühmapealik Sergei Menkov päästeameti autost mööduvat paraadi ja kommenteeris nähtut mõnituste ja alanduste saatel.

Menkov postitas venekeelse video Facebooki ja see osutus väga populaarseks. Roppustest ja alandustest tulvil videot jagati üle 1700 korra ning vaatajaloenduri järgi nägi videot ligikaudu 50 000 inimest.

Olgugi, et video võis olla mõeldud naljana, sisaldas see lisaks Eesti kaitsevõime alandamisele ka rassistlikke märkusi USA sõdurite aadressil ja Balti kaitsekolledži lipu nimetamist homoseksuaalide lipuks.

Kuperjanovi pataljoni võitlejaid nimetas Menkov ilmselt nende lipu järgi piraatideks. "SS-laste lapselapsed," ütles Menkov lahkuvaid Kuperjanovi pataljoni võitlejaid vaadates. Britte vaadates oli ta segaduses, kes need on, ja arvas, et ilmselt on need prantslased.

Video on filmitud päästeameti autost, mis tähendab, et Menkov tegi seda töö ajal.

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu teatas peale skandaali puhkemist, et pea 30-aastase tööstaaži omava Menkoviga lõpetatakse teenistussuhe ja kogu meeskonna kohta alustatakse distsiplinaarmenetlust.

„Päästeamet ei tolereeri Eesti Vabariiki, kaitseväge, meie liitlasi ja üldse inimesi halvustavaid seisukohti. Selline käitumine ei ole sobiv ühelegi päästeameti töötajale,” ütles Tammearu tänavu jaanuaris ja palus vabandust kõigilt koostööpartneritelt, ametitelt, institutsioonidelt ja isikutelt, keda Menkovi sõnad solvasid.

Menkovi hinnangul vabanes päästeamet temast meelsasti. „Ma arvan, et päästeamet vabaneb minust suure rõõmuga. Mis seal ikka, teenistus on läbi,” nentis Menkov peale vallandamist oma Facebooki kontol. Ta märkis, et päästeametis on niikuinii ees suured muudatused ja ta ei kavatse kümne euro eest päevas koduses valves istuda.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid