„Haldusreform liigub plaanipäraselt. Kinnitame valitsuses jaanuarikuu jooksul kõik vabatahtlikud ühinemised ning järgmise sammuna teeme ühinemisettepanekud nendele omavalitsustele, kes kriteeriumi ei täida,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb.

Täna kinnitatud omavalitsustest kõige suurema elanike arvuga on Põlva vald, 14 405 elanikku. Omavalitsuste soovitusliku suuruse, milleks on 11 000 elanikku, ületavad moodustatavad Jõgeva vald ja Põlva vald. Kõikides ühinevates omavalitsustes elab rohkem kui 5000 elanikku.

Nimetatud ühinemiste tulemusel väheneb omavalitsuste koguarv Eestis 29 omavalitsuse võrra 107-le, kokku 90 valda ja 17 linna.

Haldusreformi ajakava leiab rahandusministeeriumi koduleheküljelt.