Jõulukuuski ei tohi panna prügikasti ei tervelt ega tükeldatult. Kuuskede jätmine prügikonteineri kõrvale ja nende äravedu tuleb kokku leppida korteriühistu ja jäätmevedajaga. Vajadusel võib korteriühistu jõulukuuskede jaoks tellida jäätmekäitlejalt suurema ajutise konteineri.

Konteinerite kõrvale jäetud kuused kvalifitseeruvad suurjäätmeteks. Tallinna jäätmehoolduseeskirja §6 lg 3 järgi võib suurjäätmed ajutiselt paigutada mahuti vahetusse lähedusse, kui nende äravedu korraldatakse seitsme kalendripäeva jooksul.

Mupo linnaosades asuvate tugipunktide inspektorite sõnul on olukord linnas jõulukuuskede osas halb, Lasnamäel on olukord lausa katastroofiline. Inspektorite sõnul vedeleb kuuski massiliselt kõikjal – akende all, haljasaladel, konteinerite ümbruses ning kohati veeretab neid tuul lausa sõidu- ja kõnniteedel. Probleem on ka mitmete kuuskede kogumiskohtadega, kuhu lisaks kuuskedele on tekkinud suured olmeprügihunnikud.

Mupo soovitab kõigil, kel kuusk veel kogumispunkti viimata, seda kindlasti teha. Tuleskulptuuride festivalil pakuvad nad veel kord kõigile silmailu ja rõõmu. Nimelt korraldatakse linnaosades sarnaselt varasemate aastatega kuuskede kogumist, et need seejärel tuleskulptuuride festivalil ära põletada. Linnaosadel on kogumiskohad spetsiaalselt tähistatud. Kesklinnas on kokku kolm kogumiskohta, Lasnamäel on neid 11, Nõmmel neli, Põhja-Tallinnas kolm, Kristiines üks ja Pirita kogumiskoht on kloostri varemetes. Äraviidaval jõulukuusel ei või olla küljes ehteid, plastikut, kilet vm põletamiseks mittesobivat materjali.

Mupo tervitab Kristiine linnaosa initsiatiivi lasta korteriühistutel kuused koguda konteinerite ümbrusesse, kust linnaosa nad ise kogumispaika viib. Ülejäänud linnaosades peavad inimesed ja vajadusel korteriühistud kuuskede äratoimetamise ise korraldama. Kui ühistud ei ole õigeaegselt oma maja kuuski lasknud ära vedada, siis on tegu rikkumisega. Pärast viimast kuuskede põletamist 28. jaanuaril kell 18 Kalaranna 1 kinnistul hakkab mupo korteriühistute ja kinnistuomanike suhtes rakendama sanktsioone. Hetkel tegelevad linnaosades asuvate tugipunktide töötajad olukorra kaardistamisega ja vajadusel selgitustöö tegemisega.

Lasnamäe linnaosas toimub 22. jaanuaril kell 18 Paeväljal traditsiooniline tuleskulptuuride põletamise festival. Kristiines linnaosas on kuuskede põletamise üritus 25. jaanuaril kell 17 (Seebi tn 24a). Samuti põletatakse kuused üheskoos ära Pirita kloostri varemetes 23. veebruaril kell 18 ning Põhja-Tallinnas süüdatakse jõulukuused 28. jaanuaril kell 18 Kalaranna tn 1 kinnistul.

Haabersti ja Mustamäe linnaosavalitsused kuuskede kogumist ei korralda. Täpsemat infot leiab linnaosavalituste veebilehtedelt või helistades infotelefonidele. Kuuskede kogumiskohad on märgitud ka siia kaardile: