Mikser selgitas, et kui laevakaitsjad olid vabaduses, siis esimese aasta jooksul kattis tööandja nende eluasemega ja teatud määral ka advokaaditasudega seotud kulutusi. "Pärast seda tõesti andis ka Eesti riik läbi välisministeeriumi tagatiseta laenu majutuskulude, arstiabi ja kohtuprotsessiga seotud sõidukulude hüvitamiseks," sõnas Mikser, rõhutades, et selle laenu puhul on tegemist nii tagatiseta kui ka intressita laenuga.

Võimalik tagasimaksmise kohustus tekib 90 päeva jooksul pärast laevakaitsjate Eestisse tagasipöördumist, mistõttu ei peaks Mikseri sõnul see konkreetne probleem küll laevakaitsjate perede majanduslikku olukorda koormama.

Laenuks anti 110 000 eurot

"Aga seda, kuidas pärast tagada olukord, et need inimesed ise ja nende lähedased ei satuks majanduslikult väljapääsmatusse olukorda, valitsus kindlasti arutab väga põhjalikult siis, kui see esmane probleem, laevakaitsjate Eestisse tagasipöördumine on lahendatud. Ja kui vaja, astume selles suunas kindlasti ka samme," kinnitas Mikser.

Mikser märkis, et India laevakaitsjatele laenuks antud 110 000 eurot on märkimisväärselt suur summa. "Nagu ma ütlesin, selle küsimusega, kuidas tagada see, et ei langeks nende perede õlule ega ka loodetavasti Eestisse tagasi pöörduvate laevakaitsjate õlule mingeid üle jõu käivaid finantsilisi kohustusi, tegeleme kindlasti siis, kui mehed on Eestis tagasi," sõnas ta.

Advokaadikulude kohta lisas Mikser, et hetkel ei ole valitsusel ei advokaatide endi ega ka laevakaitsjate lähedaste taotlust nende kulude hüvitamiseks. Mikserile teadaolevalt on näiteks nii Suurbritannia kui ka Eesti laevakaitsjate omaste lähedased teinud kaitseid koguda nende perede toetuseks raha, mida omakorda ka advokaadikulude hüvitamiseks kasutada. "Loomulikult, kui riigile jõuab mingisugune taotlus toetada, siis kahtlemata seda tõsiselt arutame. Hetkel seda ei ole. Ma täna ei hakkaks midagi ei lubama ega ka välistama," ütles Mikser kokkuvõtteks.

Üle 20 külastuse

Sven Mikser kinnitas, et välisministeeriumi ametnikud on kohtunud regulaarselt laevakaitsjate perekonnaliikmetega, et neid regulaarselt informeerida. "Konsul ja/või meie suursaadik, kes mõistagi paikneb New Dehlis alaliselt, on mehi külastanud nii vanglas kui ka siis, kui nad olid kautsjoni vastu vabaduses, ühtekokku enam kui 20 korda. Nende kohtumiste käigus on vahendatud kirju, toimetatud lähedastelt raha, ravimeid, tarbeesemeid," kirjeldas Mikser.

Viimane konsuli vanglakülastus toimus välisministri sõnul vahetult enne jõululaupäeva, eelmise aasta 23. detsembril.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 2013. aasta oktoobris USA mereturvafirma Advanfortile kuuluva piraaditõrjelaeva Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliiget, kelle hulgas oli 14 Eesti kodanikku. 30. detsembril esitati kogu kinnipeetud meeskonnale süüdistus ebaseaduslikus kütuse tankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ning ebaseaduslikus territoriaalvetesse sisenemises.

Kohus mõistis mehed süüdi ebaseaduslikus relvade omamises ja puudulikus dokumentatsioonis nende töö kohta.

Ühendkuningriigist, Ukrainast ja Eestist pärit Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliikmele määrati 11. jaanuaril viis aastat vangistust range režiimiga kinnipidamisasutuses ja 3000 ruupiat (41 eurot) trahvi.