Riigikohus ei võtnud Priit Kutseri ja Jaanus Mutli kaebust arutada, seetõttu tuleb neil erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ettekirjutus täita ja raha linnale tagasi maksta.

Kutseri ja Mutli puhul puudutas ERJK ettekirjutus spordikompleksi avamise plakatit, mille eest Tallinn tasus 1234 eurot. Kuna Kutser ja Mutli pole ettekirjutust täitnud, otsustas ERJK rakendada ettekirjutuse täitmiseks sunniraha 500 eurot.

Kui ettekirjutust ikkagi ei täideta, võib asi minna kohtutäiturini.

Loe refereeritud lugu Õhtulehest.