Abivallavanematena kinnitas volikogu ametisse Margus Kruusmägi, Jan Trei, Oliver Liidemanni, Margus Talsi ning valitsuse liikmena rahandusameti juhi Randar Lohu, teatas Viimsi vald.

Valla senine juht Alvar Ild esitas möödunud nädalal isiklikele põhjustele viidates avalduse ametist omal soovil tagasi astuda. "Valla valitsemises ja vallavalitsuse juhtimises on saavutatud vajalik töörahu laiapõhjalise koalitsioonina ning on loodud poliitilised ja majanduslikud eeldused, et planeerida valla arengut ja investeerimistulevikku märksa pikema aja peale, kui seda on valimistevaheline periood," lausus Ild.

"Selle saavutamiseks oleme tõstnud vallavalitsuse võimekust läbi küllaltki radikaalse vallavalitsuse juhtimisstruktuuri muutmise. Peamiseks eesmärgiks oli tõsta vallavalitsuse administreerimissuutlikkust läbi ametite isikkooseisu kõrge kvalifikatsiooniga inimeste toomise, õiguste laiendamise ja vastutuse suurendamise teel."

"Tulemuseks on see, et 2017. aasta alguses on meil valla võlakoormus kõigi aegade madalaim - 56%. Võrdlusena: aastal 2013 oli valla netovõlakoormus 118%. Eelarve maht on selle ajaga samuti kasvanud 42% võrra ning kui eelnevatel aastatel jäi investeeringute maht aastas 3 – 5 milj euro piiridesse, siis 2017. aastasse on vald planeerinud investeeringuid 11 milj euro väärtuses," lisas Ild.

Rein Loik, kes asub tänasest Viimsi vallavanema ametikohustusi täitma, on kogenud tippjuht, kes on juhtinud ettevõtteid ja organisatsioone erinevates valdkondades nii era- kui avalikus sektoris. Viimastel aastatel on ta olnud seotud lennundusega, töötades kuni 2016. aasta märtsini AS Tallinna Lennujaama juhina. Käesoleval ajal on ta peamiselt tegev juhtimiskonsultandi ja mentorina.

"Ettepanek asuda Viimsi vallavanema ametikohale tuli ootamatult, kuid otsustasin selle väljakutse vastu võtta. Viimsi on viimastel aastatel olnud Eesti üks kiiremini arenev vald atraktiivse elukeskkonnaga. Ettepanekut vastu võttes soovin omaltpoolt kaasa aidata, et positiivsed arengud ja uued arendusprojektid, mida valla senine juhtkond on algatanud vallaelanike heaolu parandamiseks, saaksid ellu viidud. Erakondlikku kuuluvust mul ei ole ning ma ei ole plaaninud end ühegi erakonnaga ka siduda. Usun, et suudan tagada, et valla majanduslik ja administratiivne juhtimine nelja erakonna koostöös püsib stabiilne ning on tulemuslik," kommenteeris Loik.

Valitsusliikmetena nimetati 17.01 taas ametisse abivallavanemad Margus Kruusmägi, Jan Trei, Oliver Liidemann ning Margus Talsi. Valitsuse liikmena jätkab rahandusameti juht Randar Lohu. Alvar Ild on alates 18.01 Viimsi vallavolikogu liige.