Täna toimus keskkonnaministeeriumis metsade range kaitse töörühma koosolek, kus arutleti salu- ja laanemetsade kaitse korraldamist. Ministeeriumi juhtkonnale tehti põhimõttelised ettepanekud uute kaitsealade loomiseks, vahendab kodanikuliikumine Eesti metsa abiks.

Täpsemalt oli arutluse all salumetsade seisundi uuring, mis näitas, et vanade salumetsade elustiku säilitamiseks vajalikke suuri looduslikke, seni kaitsmata alasid riigimetsades enam piisavalt polegi. Näiteks RMK on piiranguteta aladel raiunud viimase 20 aastaga juba 37 protsenti salumetsadest. Need metsad olid raie hetkel vähemalt 60-aastased, enamik tõenäoliselt vähemalt 80-aastased.

Seega on Eesti jõudnud järele Lääne-Euroopale, kus tuleb metsakaitsealasid sisuliselt raiesmikest tegema hakata. Niisuguste alade võime kaitsta metsa väljaspool kaitsealasid on lähematel aastakümnetel paraku väike.

Riik peab metsanduspoliitika tervikuna hoopis säästvamale rajale suunama. Vastasel juhul pole võimalik täita ühte riiklikult kinnitatud metsanduse arengukava eesmärkidest, milleks on metsade kui elu- ja looduskeskkonna säilimise tagamine.