Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär Kristen Kanarik rõhutas Delfile, et erakondadel polnud ettevõtjatega säärast kokkulepet, et lastetoetuste tõustes ootab erakondi suur annetus.

„Aasta lõpus vaatasin mina sama moodi suure üllatusena, et erakonnale oli tehtud ulatuslikes summades annetused. Nad on iseenesest tavapärases korras tehtud annetused, aga summad olid suuremad. Tagantjärele – eks mina ka eile pidin spekuleerima –, aga täna üks annetajatest andis ulatusliku selgituse, et tegu on nii praeguse kui ka endise valitsuse töö tunnustamisega just selle eest, et oleme demograafilise kriisiga võitluse üles võtnud,” lausus Kanarik.

Kanarik sõnas, et ta on küll ühtteist kuulnud, et vist on sel teemal ka varem räägitud, kuid rõhutas, et temaga sellest vesteldud pole. Nii ei osanud Kanarik öelda, millal ettevõtjad plaanist omavahel ja poliitikutega rääkima hakkasid. „Erakonnale info edastamist, midagi sellist ei ole olnud,” ütles Kanarik samas.

„Üldine lastetoetuse ja peretoetuse reform on olnud sotsiaaldemokraatide valimisplatvormiks, sellega oleme ka jõuliselt viimased aastad tegelenud. Mitte ainult kolmanda lapse toetuse tõus, vaid eelnevalt alles paar aastat tagasi lõpuks oleme lapsetoetust liigutanud 19 eurolt 60 eurole ja loomulikult suurperetoetused selle raames on ka väga mõistlik etapp,” rääkis Kanarik.

Nii lausus Kanarik, et kindlasti ei saa öelda, et toetusi tõsteti just seetõttu, et erakondadele oli selle eest annetus lubatud.

Rääkida täna, et mingid ettevõtjad on endale ostnud seaduse, see on absurd.
IRLi peasekretär Kert Karus

IRLi peasekretär Kert Karus toonitas samuti, et annetused on tehtud seaduslikult ehk need tegid eraisikud ja nende enda vara arvelt. „Nendest annetustest mina kui peasekretär sain teada sellel momendil, kui need tekkisid,” sõnas Karus. „Mingeid kokkuleppeid nende annetuste tegemiseks ei ole olnud ja nii palju kui mina tean, siis see ajend, miks ettevõtjaid annetusi just IRLile tegid, puudutas eelkõige seda perepoliitikat, mida IRL on tegelikult ju aastaid ajanud, et demograafilise probleemi selgroog murda,” lausus Karus. „Rääkida täna, et mingid ettevõtjad on endale ostnud seaduse, see on absurd,” rõhutas Karus.

Karus meenutas 2014. aastat, mil IRLi liikmed rahvakogul leidsid, et kolmanda lapse toetus on kõige olulisem, mida tõsta, et tuleks perre ka kolmas laps. „Kui paneme selle kõik ajajoonele, siis see tõestus, et IRL on seda ühte liini ajanud aastaid, on meil olemas,” sõnas Karus, kes kinnitas sellega, et ettevõtjatelt laekunud annetus ja erakondade otsused pole otseselt seotud.

„Ettevõtjad on grupp inimesi, kes suudavad vaadata pilti suurelt ja tunnetada tulevikus ühiskonnas eesseisvaid probleeme ette. Võib-olla pareminigi kui poliitikud, sest nemad puutuvad reaalse eluga kokku ja näevad, et demograafiline probleem pole eile tekkinud, see on juba ette teada, et meil demograafiline probleem seisab ees,” märkis Karus.

Veel lisas Karus, et kui ettevõtjad on poliitikutega ka sel teemal varem rääkinud, siis ei tea ta sellest juba seetõttu, et on IRLi peasekretär olnud poolteist aastat. Küll aga osutas ta, et ettevõtjate annetus on väga teretulnud, seda enam, et mitmed valimised on lähenemas, mis tähendab suuremaid kulutusi.

Erakonnad on tänulikud

Keskerakonna pressiesindaja Taavi Pukk kinnitas samuti, et detsembri lõpus erakonnale küll annetused laekusid, kuid mingeid selleteemalisi kokkuleppeid sõlmitud ei olnud. „Loomulikult oleme aga tänulikud ettevõtjatele, kes aitavad omalt poolt laste ja perede toetamise teemat suurema tähelepanu alla tuua,” rääkis Pukk.

„Keskerakond on alati pidanud väga oluliseks perede toetamise teemat ning nii on ka Keskerakonna juhitava valitsuse üheks prioriteediks Eesti rahvaarvu suurendamine, mille hulka kuulub lastetoetuste tõstmine,” lisas Pukk.

Reformierakonna peasekretär Reimo Nebokat kommenteeris lühidalt, nentides, et 24.-28 detsembrini laekus erakonnale kaheksalt ettevõtjalt 16 000 eurot ehk kokku 128 000 eurot. „Annetuste laekumine oli positiivne üllatus ja küllap on selle põhjuseks erakonna maailmavaade, mida edukalt Vabariigi Valitsuses ellu viidi,” lausus Nebokat.

Neli erakonda, praegused koalitsioonierakonnad ja endine valitsuserakond Reformierakond, said möödunud aasta lõpus ettevõtjatelt annetusena kokku 800 000 eurot tänutäheks selle eest, et erakonnad tõstsid jõuliselt lastetoetusi, ennekõike kolmanda lapse toetust.

Kaheksa ettevõtjat maksid igaüks SDEle, Keskerakonnale ja IRLile 28 000 eurot ehk kokku 224 000 eurot ja Reformierakonnale 16 000 eurot. Kopsaka rahasummaga toetasid erakondi Karli Lambot, Jaan Tallinn, Heldur Meerits, Margus Linnamäe, Aivar Berzin, Priit Alamäe, Parvel Pruunsild ja Vahur Voll.