Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus puudutab Baselis elava perekonna juhtumit. Tüdrukud vanuses seitse ja üheksa aastat käisid seal 2008. aasta augustis algkoolis. Kohustuslikes ujumistundides nad aga ei käinud. Vestlused Šveitsi ja Türgi kodakondsust omavate vanematega ei aidanud. Vanemaid karistati seetõttu 2010. aasta juulis kokku 700 frangi (650 euro) suuruse trahviga, vahendab Neue Zürcher Zeitung.

Šveitsi kõrgema astme kohtud lükkasid vanemate edasikaebused tagasi, mistõttu pöördusid nad Euroopa Inimõiguste Kohtusse Strasbourg’is.

Euroopa Inimõiguste Kohus toetas Šveitsi liidukohtu otsust. Viimane oli oma otsuses rõhutanud integratsiooni suurt tähtsust välismaist päritolu laste jaoks. Liidukohus kinnitas, et multikultuurne tegelikkus koolis nõuab, et lapsed kõigist kultuuridest ühendataks Šveitsis kehtivatesse ühiskondlikesse raamtingimustesse.