Tartu politseijaoskonna patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juht Alvar Pähkel kinnitab, et 4. jaanuaril kontrollisid Lõuna prefektuuri politseiametnikud tõesti Viljandi maakonnas Suure-Jaani vallas Mudiste-Suure-Jaani-Vändra tee 14. kilomeetril raskeveokit, kuna esialgsel hinnangul võis arvata, et auto koos veosega ületab lubatud kaalu. Kaalumine tuvastas, et raskeveoki kaal oli üle lubatud normi.

"Kuna sama kohapeal ei olnud keeruliste liiklus- ja ilmastikuolude tõttu võimalik veokit kontrollida, siis liiguti koos sellega sama tee 17. kilomeetrile, kus on tasane, piisavalt lai, korrektse märgistusega ning mõlemas suunas piisavalt hea nähtavusega teelõik. Sõiduki kinnipidamisel ja kaalumise ajal jälgisid politseinikud, et tagatud oleks kõik turvalisuse nõuded ning vajadusel oldi valmis ka liiklust reguleerima või seda sulgema. Tee sulgemiseks ei olnud siiski põhjust, sest terve tegevuse jooksul möödus neist vaid 6 sõidukit," selgitas Pähkel videol nähtud kaalumise tagamaid.

"Kaalumise protseduur võtab aega umbes 10 minutit ning selleks ajaks eraldi parklasse sõitmist ei peetud turvalisuse kaalutlustel mõistlikuks," ütles Pähkel Delfile.

Kaalumisplatside vähesuse tõttu teostatakse raskeveokite kaalumisi teelaienditel, bussitaskutes või teistes selleks sobivates paikades. Kaalumise ajal tagavad politseinikud liikluse turvalise kulgemise ning vajadusel sulgevad kaalumise ajaks ühe või mõlemad sõidusuunad. Välisriikides toimitakse sarnaselt. Kaalumisi tehakse Eestis pea iga päev.