Justiitsminister Urmas Reinsalu esitatud eelnõu kohaselt jäävad prokuröride kuupalgamäärad ja töötasustamise põhimõtted samaks nagu olid möödunud aastal. Prokuröride kuupalgamäärad jäävad eelnõu kohaselt vahemikku 1730–4420 eurot kuus.

Prokuröride palgad on seotud kõrgemate riigiteenistujate palgamääradega. Seaduses on sätestatud ka võimalus prokuröridele muutuvpalga maksmiseks tulemuspalgana, preemiana või täiendavate teenistusülesannete täitmise eest.

Sarnaselt 2016. aastaga nähakse ka 2017. aastal ette võimalus suurendada Ida-Virumaal ametis olevate prokuröride kuupalgamäära kuni 1000 euro võrra kuni neljaks aastaks. Kuupalgamäära suurendamise otsustab riigi peaprokurör eraldi iga ametisse nimetatava või üleviidava prokuröri puhul.

Riigi peaprokurör Lavly Perling leiab, et prokuröride palk peab olema kehtestatud seadusega, sest just see tagab prokuratuuri sõltumatuse.

"Kuna prokuröridele esitatakse kõrgendatud ametialaseid nõudmisi, siis ka nende palk peaks olema konkurentsivõimeline ning sama astme kohtunike palgaga võrdne. Mul on hea meel, et Vabariigi Valitsus (VV) arutab selle teema üle. Prokuratuur on nõus VV määruse seletuskirjas välja toodud tõsiasjaga selle kohta, et kui võimekate prokuröride töötasu ei vasta nende ootustele ning nad lahkuvad süsteemist, kannatab oluliselt riikliku süüdistuse esitamine, õigusemõistmise kvaliteet tervikuna ja pikeneb kriminaalmenetlusele kuluv aeg," leiab Perling.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid