1. veebruarist saab Lõuna prefektuuri juhiks praegune Ida prefekt Vallo Koppel ning Ida prefektuuri juhtimise võtab üle kriminaalbüroo juht Tarvo Kruup. Senine Lõuna prefekt Tarmo Kohv asub täitma sideohvitseri rolli suhtluses Läti ning Leedu kolleegidega, teatas PPA pressiesindaja Martin Luige Delfile.

Tarmo Kohvi sõnul täitus tal aastavahetusega kaheksa aastat Lõuna prefektuuri juhina ja on aeg liikuda edasi.

„On olnud tõeline au teenida Eesti inimesi Lõuna prefektina ning juhtida nii head meeskonda. Usun, et kui sisemist sädet ei ole enam piisavalt, siis on õige hetk valida uued väljakutsed ja anda tegutsemisruumi noorematele tegijatele,“ ütles Kohv.

Veebruarist hakkab Tarmo Kohv korraldama operatiivset koostööd Läti ja Leedu politseiga ning asub täitma ka piiriesindaja ülesandeid suhtluses Läti piirivalvega. „Minu jaoks on see hästi huvitav valdkond, kus saan kasutada oma seniseid kogemusi ja annan endast parima, et teiste riikide kurjategijad Eestist eemal hoida,“ sõnas Kohv.

Peadirektor Elmar Vaheri sõnul mõistab ta Tarmo Kohvi otsust ning tänab teda Lõuna prefektuuri juhtimisel tehtud töö eest.

„Tarmo Kohvil on väga head kontaktid Läti ja Leedu kolleegidega nii politsei kui ka piirivalve liinis. Sideohvitserina saab ta anda suure panuse selleks, et oleksime piiriülese kuritegevusega võitluses edukad. Seda, kui oluline on praktiline ja töine koostöö naabritega, näitas selgelt Kohvi tegevus Leedu autovaraste tabamiseks korraldatud operatsioonides.“

Lõuna prefektuuri juhtimise võtab veebruarist üle senine Ida prefekt Vallo Koppel, kes aastatel 2010-2013 juhtis Lõuna prefektuuri kriminaalbürood.

Elmar Vaheri sõnul on Vallo Koppel loonud Ida prefektuuris võimeka meeskonna ja olnud Ida- ja Lääne-Virumaale väärikas politseijuht.

„Olukorras, kus pikaaegne Lõuna prefekt Tarmo Kohv asub teisele tööle, pean õigeks, et Koppel naaseb Lõuna prefektuuri, mille meeskonda ta hästi tunneb. Ida prefektuuri asub juhtima kohalik mees Tarvo Kruup, kes on raskete kuritegude lahendamisel näidanud end väga võimeka juhina. Kruubi juhtimisel on Ida prefektuuris viidud lõpule rida väga mahukaid ja keerulisi uurimisi, kus tulemuseni viis eeskätt hea meeskonnatöö,“ lisas Vaher.

Ida prefekti ülesandeid asub täitma prefektuuri kriminaalbüroo juht Tarvo Kruup. Kruup on juhtinud Ida piirkonnas palju suuri juhtumeid, sealhulgas ka Varvara mõrvajuhtumi uurimist.

Tarmo Kohv alustas politseiteenistust 1991. aastal toonases Eriteenistuses ning jätkas erinevatel isikukaitsega seotud ametikohtadel Julgestuspolitseis. Aastate jooksul on Kohv juhtinud nii Julgestuspolitsei julgestusosakonda, Lääne prefektuuri Pärnu politseiosakonda kui ka Ida politseiprefektuuri. 2009. aasta jaanuarist töötab Tarmo Kohv Lõuna prefektina.

Vallo Koppel alustas politseiteenistust Keskkriminaalpolitseis 1996. aastal. 2008.-2009. aastal töötas Koppel Riigiprokuratuuri süüdistusosakonnas prokuröri abina ning aastatel 2010-2013 juhtis Lõuna prefektuuri kriminaalbürood. Alates 2013. aasta juulist töötab Koppel Ida prefektina.

Tarvo Kruup alustas politseiteenistust 2004. aastal Põhja prefektuuris, kus ta töötas kriminaalpolitseinikuna Ida politseiosakonnas ja isikuvastaste kuritegude talituses. 2009.-2014. aastal töötas Kruup Kaitsepolitseiametis ning alates 2014. aasta märtsist juhib Ida prefektuuri kriminaalbürood.