„Hiiumaal on haldusreformi seis mõneti keerulises olukorras. Hiiu ja Käina vald on otsustanud ühineda, kuid kahele poole jäävad veel Emmaste ning Pühalepa vald, kes on läbirääkimistest loobunud. Viimastel on alla kahe tuhande elaniku ning lisaks puudub ka ühtne piir. Seetõttu soovingi kohtuda sealsete omavalitsusjuhtidega, et olukorrast ja nende edasistest plaanidest paremini aru saada,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb.

Minister kohtub visiidil Emmaste ja Pühalepa vallajuhtidega ning sellele järgneb kohtumine kõikide Hiiumaa omavalitsusjuhtidega. Lisaks külastab ta maavalitsust ja maakonna arenduskeskust Tuuru ning plastitehast M ja P Nurst, kus kohtub saare ettevõtjatega.