"Vabaerakond, selline primitiivne russofoobia teenib ainult Kremli huve! Nördimusega lugesin riigikogulase Külliki Kübarsepa arvamust, kus ta nimetab riigi õigusabi taotluse esitamise võimaldamist vene keeles "vene keelele vaikselt ja hiilivalt riigikeelega võrdse staatuse andmiseks". Tegemist on kas õiguskomisjoni liikme totaalse ebapädevusega või katsega teadlikult eksitada avalikkust eesmärgiga külvata rahvustevahelist vaenu ja viha," kirjutas Krištafovitš Facebookis.

"Juba kehtiv riigi õigusabi seadus võimaldab esitada neid taotlusi ka inglise keeles, uues redaktsioonis vaid täpsustatakse, et taotlust saab esitada ka muus Eestis enamlevinud keeles ning tõlkimise korraldab menetleja. Et oleks arusaadav, millest jutt käib: riigi õigusabi taotlusi esitavad inimesed, kellel ei ole raha advokaadi palkamiseks. See on üks väike paber, mida täidavad isikud kelle toimetulek on alla miinimumpalka. Ja seda paberit võib täna täita eesti ja inglise keeles. Nüüd ka vene, soome, ukraina või näiteks läti keeles," kirjutas Krištafovitš.

"Kohtumenetluse keel on seejuures rangelt üksnes eesti keel! Väita vastupidist on riigikogu liikme poolt alatu ja silmakirjalik, ükski kaine peaga saadik seda endale ei lubaks. Ei saa jätta seejuures mainimata, et nii primitiivne ja räpane russofoobia on ohtlik riigi julgeolekule, sest põhjuseta solvab venekeelseid elanikke ja provotseerib täiesti mittevajalikke konflikte eestlaste ja venelaste vahel. Meie Vabaerakonna eesmärk oli algusest peale vastupidine: ühendada ühiskonda ning seista kindlalt selle eest, et Eesti oleks turvaline kodu kõigile siin elavatele inimestele, sõltumata nende päritolust või emakeelest."