"Selline raiskamine on täiesti lubamatu. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §6 kohaselt omavalitsus otsustab ja korraldab kohaliku elu küsimusi. Kohtupraktika ja õigusteooria järgi peab kohaliku elu küsimuste puhul olema tuvastatav nende kohalik päritolu ning kohalik kogukond peab suutma neid omal vastutusel ja iseseisvalt täita. Need küsimused peavad kohaliku omavalitsuse elanikele olema ühised ja mõjutama inimeste kooselu kogukonnas," kommenteeris Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Kaupo Nõlvak.

"Keskerakonna juhtkond on asunud looma üle-eestilist panka (Eesti Ühistupank) olles sinna suunanud juba 13 miljonit eurot Tallinna maksumaksja raha. Aga tuletame meelde, et teised loodava panga osanikud on teinud sissemakseid vaevalt 250 000 euro ulatuses," täiendas fraktsiooni esimees Ants Leemets. "Oleme seisukohal, et selline maksumaksja raha kasutamine on karjuvas vastuolus kohaliku omavalituse finantsjuhtimis- ja krediidiasutuste seadusega. Loodame siiralt, et Finantsinspektsioon jätab sellele loodavale pangale tegevusloa väljastamata ," ütles Leemets.

Reformierakonna fraktsioon leiab, et Keskerakond on juba Tallinna maksumaksja rahadega otsustavalt sekkunud üle-eestilisele meediaturule (Tallinna TV üle-eestiline levi). "Loodame väga, et Tallinna maksumaksja raha ei põletata üle-eestilise laenukontori loomiseks, kus laenuotsused tehakse Keskerakonna kontoris ja mitte turu reeglite põhjal ning vaid oma valimislubaduste katmiseks," selgitas Nõlvak.

Neljapäeval toimunud linna 2017 eelarve II-le lugemisele oli keskfraktsiooni ettepanekuna lisatud täiendava kohustuse võtmine loodava Eesti Ühistupanga võimaliku esimese kolme aasta kahjumi katmiseks 4,2 miljoni euro ulatuses. Seletuskirjast nähtub, et vastava arvutuse kahjumi tekkimiseks on teinud finantsinspektsioon.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid