"Ameerika Ühendriikide investeeringud Tapale näitavad, et meie liitlaste kohalolek on püsiv ja kindel. Ehitatud taristu parandab Ameerika üksuste väljaõppetingimusi ning täiustab tehnika ladustamise ja hooldamise võimalusi," ütles kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Indrek Sirel.

Pidulikul lindilõikamise tseremoonial osalesid kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Indrek Sirel, USA maaväe Euroopa väejuhatuse ülema asetäitja rahvuskaardis kindralmajor John Gronski ning Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis James D. Melville.

Tapa sõjaväelinnakus ja kaitseväe keskpolügoonil on praeguseks valminud 27 Ühendriikide poolt finantseeritud ehitusprojekti kogumaksumusega 11,2 miljonit dollarit. Projektid valmisid USA armee pioneerikorpuse, USA maaväe Euroopa väejuhatuse pioneeridiiviisi ja Eesti kaitseministeeriumi ühise planeerimise ja kooskõlastuse tulemusena.

Valminud taristust osa on mõeldud väljaõppetingimuste parandamiseks, näiteks laskerajad, ning osa logistilise toe tagamiseks, näiteks garaažid, tehnikahallid, autopesula ning tehnika mahalaadimist oluliselt lihtsustav raudteeplatvorm Tapa linnaku lähistel.