Kui loodame Loode-Venemaa transiidi peale, siis peaks enne selgeks tegema, kas Venemaa on naaber või agressor. Kui jätkame samas vaimus, siis saame lihtsalt sama olukorra, mis on hetkel Koidula uhkes tollipunktis – kallis ehitus, aga ronge ei ole.

Kui oletame, et saame naabritega normaalselt läbi, siis peaks Rail Baltic algama hoopis Narvast. Peterburis elab peaaegu sama palju inimesi kui terves Soomes. Lisaks on Helsingi ja Peterburi vahel korralik raudtee juba olemas, nii et sellisest Rail Balticust saaksid osa ka soomlased.

Venemaa ehitab Põhja-Jäämere äärde uut sadamat, mis paneb Venemaa oluliselt paremasse positsiooni kui näiteks Soome. Just pidades silmas navigatsiooniperioodi pikenemist ja Hiina transiiti Euroopasse.

Hiina koos Venemaa ja teiste teele jäävate riikidega katsetab kaubavedu Euroopasse mööda raudteed, aga see tee läheb Eestist kahjuks kaugelt mööda.

Eesti peaks kaine peaga kaaluma, millised on üldse transiidi perspektiivid. Võib-olla peaks transiidi üldse unustama ja panustama kusagile mujale? Võib-olla peaksime tegelema sellega tagasihoidlikumalt? Ning tagasi algusesse minnes: uurige ärimeestelt, kas nemad on nõus investeerima nii tasuvasse projekti nagu Rail Baltic.