Jaanuari algusest asub president Toomas Hendrik Ilves ametisse Stanfordi ülikoolis Freeman Spogli nimelises rahvusvaheliste uuringute instituudis rahvusvahelise julgeoleku ja koostöö keskuses.

Ilvese ametikohaks on visiting fellow (tõlkes on lähedaseim vaste külalisteadur — A. P.)

Visiting fellow ametikoht ei hõlma üksnes loengute pidamist. President Ilves on olnud oodatud kõneleja paljudes maailma ülikoolides, Stanfordi ülikoolis on president pidanud ka varem nii loenguid kui ka seminare, mis on olnud ka presidendi kodulehel kajastatud,” selgitas Ilvese nõunik Urve Eslas.

Ilvese esimeseks tööpäevaks Californias Stanfordis asuvas ülikoolis on esialgsete plaanide järgi 9. jaanuar ning ta leping kestab juuni lõpuni. Seejärel on kavas ta ametiaega aasta võrra pikendada. Alates juulikuust on president Ilves tegev sama ülikooli Hoover Institutioni juures, kus lisaks kirjutamisele hakkab ta pidama ka loenguid ja seminare.

Pole teada, kui suur on president Ilvese palk. Instituudi meediakontakt ei avaldanud palgainfot, kuid märkis, et Stanfordi puhul on tegemist eraülikooliga.

Ilvese nõuniku kinnitusel eeldab Ilvese ametipositsioon viibimist Stanfordis. „Stanfordi ülikoolis töötamise ajal elab president Ilves Stanfordi ülikooli piirkonnas,” kinnitas Eslas. Ka osa president Ilvese perekonnast elab sellel ajal Stanfordis. President Ilvese nõunik ei täpsusta, kas Toomas Hendrik Ilvesega lähevad USAsse Ieva Ilves ja nende pere kaks väikelast: Toomas Hendrik Ilvese ja Ieva Ilvese ühine laps, 28. novembril sündinud Hans Hendrik Ilves, ning kaheaastane Isabella.

Teemad, millega president Stanfordis tegelema hakkab, on samad, mis talle on alati olulised olnud: infotehnoloogia ja julgeolekupoliitika. Muu hulgas on Ilvesel plaanis kirjutada raamat digitaalühiskonna toimimise aluste kohta.

Stanfordi ülikooli kodulehel oleva uudise kohaselt teatas president e-kirja teel antud usutluses, et teemadest plaanib ta pühenduda eeskätt infotehnoloogia ja turvapoliitika ristumispaikadele.

„Stanford on pikka aega olnud paik, mille külastamist ma nautinud olen — see on üks vähestest ülikoolidest, kus on kohal mõlema valdkonna tippajud,” ütles ta. Ilves lisas muuhulgas, et pärast veerandsajandit, mis on möödunud Eesti digitaliseerimise tähe all, on tal plaanis kirjutada raamat, mille teemaks on hästi toimiva digitaalse ühiskonna alused.

Peale töö Stanfordi ülikoolis on Ilves valitud ka Müncheni julgeolekukonverentsi nõuandva kogu liikmeks, mis omakorda eeldab kohtumisi ka väljaspool Münchenit.