Maavalitsuste kaotamine on osa haldusreformist, millega tegeleb riigihalduse minister Mihhail Korb. Maavalitsuste sisuliselt omavalitsuslikud ülesanded on kavas anda omavalitsustele ja nende ühisasutustele ning maavalitsuste riikliku järelevalve funktsioonid riigiametitele.

Korb peab maavalitsuste kaotamise kavaga välja tulema 26. jaanuariks.

Uus, Keskerakonna, IRLi ja SDE koalitsioon lubas haldusreformi jätkata sealt, kus see eelmisel, Reformierakonna juhitud koalitsioonil pooleli jäi. Küll aga lubas uus valitsus omavalitsustele anda rohkem vastutust ja raha.

Ka maavalitsuste kaotamise idee oli juba eelmisel valitsusel. Korb lubab samas suunas jätkata.

"Selge on, et maavalitsuste süsteem vajab muutmist. Valida on kahe põhimõttelise suuna vahel - kas jagada maavalitsuste ülesanded laiali või anda neile ülesandeid juurde. Maavalitsuste uuesti üles ehitamine tähendaks aja jooksul toiminud muudatuste tagasipööramist, kuid analüüsid on näidanud, et see ei ole hea lahendus," rääkis Korb.

"Jätkame suunaga, mille tulemusena jaotatakse maavalitsuste ülesanded laiali juba olemasolevate riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste vahel. Eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste otsustusõigust ja anda neile juurde tegevusi ning finantsvahendeid nende elluviimiseks. Kohapeal ise oma ülesannetega tegelemine ja otsuste langetamine on õige, sest kohalikud inimesed tunnevad kõige paremini oma piirkonna vajadusi ja võimalusi. Oluline on, et edaspidi on igal regioonil inimesed, kes viivad ellu ja vastutatavad piirkonna plaanipärase arengu eest. Kuidas täpselt see töökorraldus hakkab toimuma, arutatakse valitsuses, kellele ma teen vastavad ettepanekud," lisas Korb.