Kõige suurema kogemustepagasi ja motivatsiooniga keskerakondlasest maaeluminister oleks kindlasti praegune Keskerakonna fraktsiooni esimees Tarmo Tamm. Nimelt on Tamm olnud põllumajandusettevõtte juht, Põlva vallavanem ja ka pikaaegne linnapea.

"Mulle südamelähedasemad teemad on seotud maaeluga, omavalitsuste arenguga ja töökohtade loomisega," selgitab Tamm riigikogu kogulehel. Tamm on lubanud riigikogus seista Eesti äärealade arengu ja põllumeeste eest. Ta on veendumusel, et Eestis on vaja läbi viia riigireform, haldusreform ja maksureform.

Kuigi see mõte võib tunduda mõnevõrra koomiline, on kindlasti ka praeguse maaeluministri Martin repinski elukaaslane Siret Kotka maaelu ja põllumajanduse eest pidevalt kõnelenud ning selle teemaga kursis. Kotka on riigikogus näiteks ka maaelukomisjoni aseesimees.

Riigikogu lehel on temast ka lühike ülevaade: "Olles valitud Lääne-Virumaalt, seisan Lääne-Viru rahva eest. Seisan kodumaise toidu, Eesti põllumajanduse ja üldse maaelu eest. Meie maaelu saab elavdada maamajandust igakülgselt toetades, siis tulevad tasuvad töökohad ka maapiirkondadesse. Selleks et Eesti majandus kasvaks, peab riigi poliitika olema suunatud ekspordi suurendamisele. Ainult sel juhul on alust loota, et inimesed ei sõida kodumaalt ära ja juba lahkunud naasevad Eestisse."

Suure tõenäsosusega erakond aga Kotkat ministriks siiski ei esita, kuna ta on Repinskiga liiga tihedalt seotud ning tal on Simsoni-Ratase leeris kindlasti mitu valjuhäälset vastast. Samuti on Kotka nimi käinud juba meediast korduvalt seoses Savisaare kriminaalasja toimikutega läbi.

Järva ja-Viljandimaal kandideerinud ning pikalt Paide linnavolikogu esimehe ja volikogu liikme ning ligi seitse aastat linnapeana ametis olnud Kersti Sarapuu oleks samuti mõeldav kandidaat vabanenud ministrikohale. Ettevõtjast saadik kirjeldab riigikogu kodulehel, et ta peab "oluliseks regionaalset arengut üle kogu Eesti: et ei oleks ääremaid, et kohalike omavalitsuste tulubaas võimaldaks kõigis piirkondades tagada elamisväärse toimetuleku, ettevõtluse arengu, töökohad ja väärilise palga, et meil ei oleks inimesi, kes ei suuda katta elamiskulusid, ravimitega ja lähedaste hooldamisega seotud kulutusi."

Tallinna linnapea ülesandeid täitva Arvo Sarapuu abikaasa Kersti on kunagi töötanud ka Maapanga regiooni direktorina. Sarapuu on võtnud pidevalt sõna seoses haldusreformiga. 15. oktoobril valiti ta erakonna volikogu esimeheks.

Püünele sooviks kindlasti pääseda ka partei aseesimees Jaanus Karilaid, kuigi maaeluministri koht poleks ilmselt tema esimene valik. Samas on riigikogulane olnud varasemalt Haapsalu linnavolikogu esimees ning Eesti Linnade Liidu juhatuse ja Läänemaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige.

Riigikogu kodulehe seisab Karilaiu kirjelduses muuhulgas, et "täisväärtuslik elu peab olema võimalik ka väljaspool Tallinna "kuldset ringi", aga maakonnad lähenevad oma elanike arvult kriitilisele piirile, kust alates on teenuste arendamine ülimalt raske. Seda tendentsi on võimalik muuta nii kapitali kui ka töökohtade suunamisega väljapoole Harjumaad, samuti maksuerisuste kaudu. Maksusüsteem peab olema õiglasem, investeeringud teadus- ja arendustöösse mahukamad."

Lisaks eelpool mainitutele on speklueeritud ka Erki Savisaare nimega. Kuigi Keskerakonna juhatuse liige Erki Savisaar on pigem IT-ja majandustaustaga saadik ning parlamendis kuulub ta majanduskomisjoni ning julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni, on ta Edgar Savisaare pojana nn Savisaare leeri inimene. Seega võiks temale ministrikoha andmine partei erinevaid liine mõnevõrra lähendada ja rahustada.

Peaminister Jüri Ratas on öelnud, et teatab uue ministrikandidaadi nime ilmselt selle nädala lõpus või järgmisel nädalal.