Täna pärastlõunal kogunes kirjanikupalga valimiskomisjon koosseisus Janne Andresoo (Eesti Rahvusraamatukogu), Triin Soone (Eesti Lastekirjanduse Keskus), Elle-Mari Talivee (Eesti Kirjanduse Teabekeskus ja UTKK), Kaidi Urmet (Eesti Kirjastuste Liit), Rein Veidemann (EKL), Janika Kronberg (EKL ja Looming), Tiit Aleksejev (EKL).

Iga komisjoni liige valis 33 taotleja seast välja kuus eesmärgiga saada pingerida.

Salajane hääletus andis sarnase tulemuse Mehis Heinsaarele, Eeva Pargile, Jan Kausile ning Hasso Krullile.

Võttes arvesse esimese vooru tulemust tegi Kirjanike Liidu juhatus eestseisusele ettepaneku määrata EKL rahalistest vahenditest täiendav s.o neljas kirjanikupalk. Eestseisus kiitis ettepaneku heaks.

Kirjanikupalga saavad seega Mehis Heinsaar, Eeva Park, Jan Kaus ja Hasso Krull.

Kirjanikupalku määrati teist korda.

Määratud neljast palgast kolme rahastab Kultuuriministeerium.