Kapsapea kuju idee autor, skulptor Mati Karmin tõi välja mitu mõtet, missugune võiks skulptuur olla. Odavaim lahendus oleks luua kuju lehtmetallist, seejärel koostatakse metallitöökojas skulptuurist makett ja 3D joonis. Kuivõrd tegu on algse plaaniga, on teise ideena välja käidud ka, et kuju võiks olla interaktiivne: et kapsapea leht oleks disainitud nii, et väikelastel oleks võimalus käiku mööda ja väikesest august välja tulla.

Esialgu on suure kapsa asukohaks valitud Laagri aleviku jõekääru pargis olev mäenukk. "Kuju on plaanitud 3,2 meetrit kõrge ja asetades see mäenukil see võimendub veelgi. Plaanitud on rooste-metalli karva skulptuur," selgitas idee autor, skulptor Mati Karmin Saue valla haridus-, spordi- ja kultuurikomisjonis.

Võimalikud teised kohad olid ka Laagri kooli esine plats, kuid ka ringristmikele asetamine. Viimasel juhul kerkis liiklusohutuse küsimus.

Komisjoni liige Raido Ingerainen uuris, kas roostetav teras on looduses ikkagi märgatav. "Kas sellisel kujul saab kapsapea inimestele keraks või kapsaks, kuidas eristuda? Et kui hetkel on porgandid vallavalitusse ees nähtavad ja arusaadavad, siis ootaks kapsapealt sarnast võimalust identiteediks olla," märkis Ingerainen.

Mati Karmin vastas, et tema ülesanne on luua kerast kapsapea ja tuua välja kõik sooned ja vormingud, et oleks kuju võimalikult kapsalik.

Raido Ingerainen täpsustas Delfile, et kuigi pole kindel, kas, millisel kujul ja kui suur kapsapea üldse tuleb, võib skulptuuri maksumus olla 25 000 kuni 35 000 eurot maksumaksja raha. Teema võetakse volikogus arutlusele 22. detsembril. Enne lõplikke otsuseid plaanitakse arvamust küsida kohalikelt elanikelt.