„Narva haigla otsus riivab otseselt enam kui 10 800 last, kes Eesti suuruselt kolmandas linnas elavad. Võrdluseks võib tuua 8300 lapsega Pärnu, mille haiglas on lasteosakond olemas,“ kommenteeris Eesti patsientide liidu tegevjuht Kadri Tammepuu Narva haigla lasteosakonna sulgemise otsust.

„Narva haigla lubab, et ravi kvaliteet ei lange, kuid see on ebausutav, sest ilma oma osakonnata on lastearsti kadumiseni haiglast väga väike samm. Uuringud on näidanud, et laste keerukamate haigustega tuleb edukalt toime vaid pediaater.“

„Eesti lastearstide seltsi hinnangul tuleks iga 5000 lapse kohta hoida töös vähemalt ühte üldpediaatrit ja mõistlikku arvu voodikohti. Laps ei ole väike täiskasvanu, tema areng on pidevas muutumises ning ta vajab eakohast lähenemist. Oluline on saada kiireloomulist ja kvaliteetset lastearstiabi kohapeal,“ selgitas seltsi esinaine dr Ülle Einberg, taunides haigla juhtkonna seisukohta, et osakond on muutunud üleliigseks.

Lasteosakonna sulgemise plaan teeb nõutuks ka seetõttu, et pidevalt kontrolli ja nõustamist vajavate laste arv Eestis vaid kasvab. „Numbrid räägivad tõepoolest seda, et ülekaaluliste, psüühikahäirete ja krooniliste haigustega laste osakaal vaid suureneb,“ kinnitas dr Einberg. „Me ei taha leppida olukorraga, kus kannatavad need, kes on poliitilise võimu ja rahastusotsuste tegemisel täiesti kaitsetud,“ lisas ta.

Osakondade sulgemise otsuseid ei saa patsientide liidu hinnangul jätta haigla juhtkondade või haigekassa teha, sest ravi võrdse ja ühtlase tagamise eest vastutab valitsus.

„Kahjuks räägib hetkel kõik seda keelt, et haiglate ravimahtusid plaanitakse algaval aastal vähendada,“ lisas Tammepuu. „Kuid loodame siiski, et otsustajad eesotsas sotsiaalministeeriumiga istuvad uuesti koos laua taha ja leiavad lahenduse, kuidas saaks Narva haigla lasteosakonnas töö jätkuda.“