Täna Genfi julgeolekupoliitika keskuses toimunud arutelus tutvustas Kaljurand Eesti kogemusi infoühiskonna täiustamisel ja rõhutas, et valitsuste roll küberjulgeoleku kindlustamisel ja majanduse elavdamisel peab suurenema läbi turvalise andmeside, digitaalse identiteedi ja privaatsuse tagamise, teatas välisministeerium.

„Praktika näitab, et kõige edukamad majandusvaldkonnad on just need, kus kasutatakse uuendusmeelseid lahendusi. Valitsuste ülesanne sealjuures on luua vajalikud tingimused nende kasutamiseks ja kaasata erasektorit oma tegemistesse võrdse partnerina,” sõnas Kaljurand.

Peale selle räägiti IKT vahendite kasutamisega seotud muudatustest tööturul, IKT õppe vajalikkusest koolides ja Euroopa konkurentsivõimest idufirmadele soodsate tingimuste loomisel.

Kaljurand on Eesti esindaja ÜRO valitsusekspertide grupis alates 2014. aastast. Grupi ülesanne on saavutada suuremat selgust riikide rahvusvaheliste normide ja õiguste täitmise osas IKT valdkonnas ning anda soovitusi uute praktikate väljatöötamiseks ja koostöö edendamiseks.