Tallinna ringkonnakohus 1. detsembri 2016 otsusega tühistas Harju maakohtu 16. juuni 2016 kohtuotsuse osaliselt, nimelt Siim Roode süüditunnistamises pankrotimenetluses maksejõuetuse põhjustamises ja Siime Roodele mõistetud karistuse ja liitkaristuse mõistmise osas.

Ringkonnakohus tegi uue otsuse, millega mõistis Siim Roode süüdi kaasaaitajana pankrotimenetluses maksejõuetuse põhjustamises.

Kohus mõistis Siim Roodele pankrotimenetluses maksejõuetuse põhjustamises kaasaaitamise eest rahalise karistuse 480 päevamäära osas summas 12 230 eurot 40 senti.

Teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eest mõisteti Siim Roodele rahaline karistus 480 päevamäära osas summas 12 230 eurot 40 senti.
Kohus liitis Siim Roodele mõistetud karistused osaliselt ja mõistis liitkaristuseks rahalise karistuse 500 päevamääras summas 12 740 eurot.
Kohus kohaldas Siim Roode suhtes lisakaristusena ettevõtluskeeldu neljaks aastaks.

Samuti mõisteti Eesti Vabariigilt OÜ Port One kasuks välja menetluskulud summas 8467 eurot 75 senti.

Muus osas jäi maakohtu otsus muutmata. Väino Pentuse tunnistas Harju maakohus 16. juunil süüdi OÜ Autorollo maksejõuetuse tekitamises, maksevõime olulises vähendamises ja püsiva maksejõuetuse süvendamises, raamatupidamiskohustuse rikkumises, võltsdokumendi kasutamises ja omastamises ning karistas teda tingimisi kahe aasta pikkuse vangistusega kolmeaastase katseajaga.

Prokuröri Maria Entsiku apellatsioon ja OÜ Port One valitud esindaja Kristi Rande määruskaebused rahuldati täielikult.

Vanemprokurör Maria Entsik oli otsusega rahul: "Prokuratuur kaebas maakohtu otsuse edasi, kuna meie hinnangul oli Siim Roodele määratud karistus tema toime pandud tegusid arvestades liiga madal. Ringkonnakohus nõustus meiega ning määraski Siim Roodele maksimaalse rahalise karistuse ning lisaks ka pika ettevõtluskeelu. Prokuratuur leiab, et selliseid kuritegusid saab varasemast tõhusamalt vältida seeläbi, et rakendatakse ettevõtluskeeldu. Sellele mõttele oleme saanud toetust ka erasektori esindajatega kohtumistelt."

Menetlusosalised võivad esitada kassatsioonkaebuse riigikohtule 30 päeva jooksul.

Kriminaalasja süüdistus

Väino Pentus oli alates 28. juulist 2008 OÜ Autorollo ainuosanik ja juhatuse liige ning 26. aprillil 2010 sai ettevõtte ainuomanikuks ja sisuliseks juhiks Siim Roode.

Süüdistuse kohaselt oli omanikuvahetuse ajaks ettevõtte majanduslik olukord väga halb ning Roode korraldas koos Pentusega vara väljaviimise ettevõttest, et vältida vara müüki võlausaldajate nõuete katteks ja vabastada Pentus võlgade isiklikust käendusest. Peamiselt puudutasid need tehingud nelja veoki ja 11 haagise väljaviimist OÜ Autorollo põhivara hulgast.

Kokku kaotas OÜ Autorollo omandiõiguse varale väärtusega vähemalt 2,36 miljonit krooni, kuid vabanes kohustustest ainult 0,88 miljoni ulatuses. Seega tekitasid Pentus ja Roode ettevõttele ligi 1,5 miljonit krooni ehk 94 000 eurot kahju.

Samuti kasutasid Roode ja Pentus süüdistuse kohaselt OÜ Autorollo raamatupidamises võltsitud laenulepinguid, et katta näiliselt kassapuudujääki ja vabastada Pentus võimalikest tsiviilõiguslikest nõuetest.

Pentusele esitati süüdistus ka ettevõttele kuulunud sõiduauto Ford Tourneo müügist saadud raha omastamises ning raamatupidamise kohustuse rikkumises. Nimelt oli OÜ Autorollo raamatupidamine eksperdi hinnangul korraldatud ebausaldusväärselt ning seetõttu oli oluliselt raskendatud ülevaate saamine ettevõtte varalisest seisust aastail 2009-2010.