„Ma tahan, et ministeerium oleks võimalikult lähedal maainimestele ja samuti enda töötajatele,” lausus Repinski rääkides plaanitavatest muudatustest. „Mis puudutab asutusi, mis meile alluvad, siis ma võin öelda, et ettevõtjana olen seal käinud ja ametnikega suhelnud, ja neil kõigil on väga head ideed, mida oleks võimalik ellu viia. Me alustame heade ideede konkursiga, et need ideed jõuaks ministeeriumi, juhtkonnani, et me võiksime üheskoos neid rakendada,” lausus minister.

„Samamoodi ma usun, et põllumeestel ja teistel maainimestel ja maaettevõtjatel on väga head ideed, kuidas võiks maaelu muuta ja ministeeriumi tööd ja seadusi muuta nii, et nad oleksid sõbralikumad ja muudaksid elu veelgi paremaks maal. Selleks me kaasame hästi palju põllumehi, kohtume, olen juba kohtunud põllumajandusorganisatsioonide ja tavaliste põllumeestega. Homme lähen Luke farmi külastama, samuti Männiku piimafarmi ja teisi ettevõtteid.”

Repinski lisas, et ta kaasab ka enda nõunikeks põllumehi. „Mul tuleb kolm põllumeest nõunikuks. Üks on täna juba teada, teine on suur üllatus ja see tuleb homme,” lausus Repinski, kes peab sedagi positiivseks uudiseks põllumeeste jaoks. Täna tuli uudis, et Repinski nõunikuks saab Kõo vallavolikogu liige Tõnis Riisk, kes kandideeris möödunud aastal aasta põllumehe tiitlile. Samas on ta kunagi äri ajanud Vello Kunmaniga, kes on koos Edgar Savisaarega süüalune kriminaalasjas.

„Tõnis Riisk on kindlasti hästi autoriteetne põllumees, mitte ainult minu, vaid ka teiste põllumeeste ja maainimeste silmis. Eesti on niivõrd väike riik, et kindlasti on kõik omavahel mingil määral seotud ja ma arvan, et kui otsida, siis võib välja tulla, et näiteks mina ja Taavi Rõivas oleme mingis mõttes sugulased. Kindlasti on mingi ühine veri,” ütles Repinski.

Maaeluministeeriumi prioriteetidest rääkides nimetas Repinski toetusi, mida püütakse tema kinnitusel täismahus välja maksta. „Meie jaoks on väga tähtis Organic Estonia (ehk Mahe-Eesti, arengufondi võiduidee – toim.) ja eksport – nad on omavahel väga seotud. Organic Estonia võib olla üks selline asi, millega me paistame silma maailmaturul ja mis aitab meie ettevõtjatel oma kaupa eksporditurgudel turustada.”