Repinski rääkis eile õhtul Põhjarannikule, et eelmine raamatupidaja oli täistööajale taandatud keskmise arvu tuletamisel kasutanud metoodikat, mis ei andnud õiget pilti töötajate arvust. Ehk neid oli tegelikult vähem kui 12, nagu on märgitud Repinski poolt äriregistrile esitatud aruandes.

Peale selle ütles Repinski, et 2015. aastal olid tema töötajad kokku ligikaudu 400 päeva haiguslehel, mis samuti mõjutas keskmise töötasu kujunemist aastaaruandes esitatud andmete põhjal.
“Neid asjaolusid arvestades ei olnud keskmine palk alampalgast väiksem, vaid pisut suurem,” kinnitas Repinski, kes ei soostunud konkreetset numbrit välja ütlema, kuid lubas seda teha lähiajal, kui saab raamatupidajalt üksikasjalikud selgitused.

Reedel ei suutnud Repinski anda selget vastust töötajate arvu kohta tema enda kokkukutsutud pressikonverentsil. Eile kinnitas ta, et praegu on Konju kitsefarmis üheksa töötajat, kellest üks on lapsepuhkusel.

Kui aruandes deklareeritud palgakulud ilma sotsiaalmaksuta jagada töötajate arvuga, siis 2015. aastal kujunes Konju kitsefarmis keskmiseks brutopalgaks 357 eurot kuus ja 2014. aastal 339 eurot. Eestis kehtivad alampalgad olid neil aastail vastavalt 390 ja 355 eurot. Niivõrd väiksed palganäitajad on äratanud kahtlust, et maaeluministri firmas on osa töötasust makstud maksuvabalt. Repinski on kinnitanud, et palgamaksmine on toimunud seaduslikult.