"Tegelikult on selle kohta uues koalitsioonileppes lausa eraldi punkt, kus on öeldud, et tagame eramaade looduskaitseliste piirangute võrdse kompenseerimise maaelu arengukava raames ka väljaspool Natura alasid ning kiirendame jõuliselt looduskaitseliste maade väljaostmist maaomanikelt," kirjutas Vakra Facebookis.

"Ühesõnaga hakkame maksma omanikele toetust ka väljaspool Natura alasid olevates sihtkaitsevööndites määraga 110 eur/ha. Natura 2000 võrgustikust väljaspool astuvate kaitstavate loodusobjektide sihtkaitsevöönditesse jääb ca 4000 hektarit erametsamaad ehk selleks otstarbeks planeerime 400 000 eurot aastas," jätkas Vakra.

"Ja kuigi ainult 9 protsenti range looduskaitselise režiimiga aladest on eramaal, oleme siiski otsustanud olukorra kiiresti lahendada ja maad riigile välja osta. Protsessi kiirendamiseks on esmane lahendus loomulikult täiendavate rahaliste vahendite leidmine. Praegu saame kinnitada, et kui eelmisel aastal oli eelarves selleks vahendeid 0,8 miljonit, käesoleval aastal 1,8 miljonit, siis 2017 on see summa kolm miljonit eurot ja aastast 2018 juba neli miljonit eurot. Kokkuvõttes teeme ära selle, mis on aastaid probleemiks olnud ja millele lihtsalt seni läbi sõrmede vaadatud," kirjutas Vakra.