Riigikogu juhatus otsustas, et seoses riigikogu liikmete Andres Anvelti, Mihhail Korbi, Sven Mikseri, Urve Palo, Jüri Ratase, Martin Repinski, Mailis Repsi ja Kadri Simsoni volituste peatumisega nende nimetamise tõttu Vabariigi Valitsuse liikmeteks asuvad tänasest riigikogu liikmeteks asendusliikmed Vladimir Arhipov, Helmut Hallemaa, Liisa Oviir, Eevi Paasmäe, Barbi-Jenny Pilvre-Storgård, Tiit Terik, Hardi Volmer ja Toomas Väinaste.

Kuivõrd Maardu linnapea Vladimir Arhipov on varem teatanud, et tema jääb oma ametisse ega kavatse asendusliikmeks asuda, võib eeldada, et ta teatab täna oma loobumisest. Tema asemel saaks seepeale asendusliikmeks Marko Šorin.