"Arutasime täna, millised võiksid olla Savisaare toetuse liidu eesmärgid. Ühtede jaoks tundus asi lihtne. Savisaarele on vaja saada jalg alla, et ta jälle käiks kahel jalal. Kohtuasi on vaja võita ja linnapea peaks taastama täieõiguslikud positsioonid," kirjutas Savisaar, reetmata, kelle vahel arutelu aset leidis.

"Mõned meist jõudsid aga kaugemale. Liit peab tegelema asjadega, milledega keegi teine ei suuda või ei oska või ei taha tegeleda. Kodurahu, suhted naabritega, vaesusest jagusaamine, väljarände ja sisserände probleemid," tutvustas ta enda ja oma kaaslaste ambitsioone.

Edasi pole kindel, kas kirjutajaks ikka on ametist kõrvaldatud linnapea ise, sest temast kõneldakse kolmandas isikus: "Savisaar on ennast tõestanud nende asjade lahendamisel, mida tuleb tunnistada. See ei ole ainult tänuvõla küsimus. Paljud saavad aru, et Eesti elu vajab ümberkorraldamist. Ega ilma asjata ei ühinenud liiduga väga kiiresti üle 1600 inimese ja seda peaaegu täieliku meediablokaadi tingimustes. Siit sai alguse Savisaare toetuse liidu põhidokumendi koostamine," viitab postitus mingi suurema rühmituse, näiteks uue erakonna loomisele.