„Komisjon tahab lisada politsei- ja piirvalveseadusesse sätte, mis annaks politseile selge ülesande tegeleda kadunud isikute otsimisega,“ ütles õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof riigikogu pressiesindaja vahendusel.

„Täna sellist ülesannet otseselt üheski seaduses kirjas pole. Selle ülesande lisamine seadusesse võimaldaks tähtsustada teadmata kadunud inimeste otsimist ning tooks kaasa suurema õigusselguse.“

Politsei õiguste suurendamiseks soovib komisjon Pikhofi sõnul anda politseile õiguse näha vajadusel kadunud isiku asukoha tuvastamiseks infot tema pangakaardi kasutamise kohta ja kaaluda politsei õiguste laiendamist mobiilse positsioneerimise vallas.

Pikhof märkis, et teadmata kadunud inimeste tagaotsimiste arv on viimastel aastatel kasvanud ning riik peab kaaluma kõiki võimalikke seadusemuudatusi, mis võiksid parandada teadmata kadunud inimeste leidmist. „Kui juba paar-kolm seadusemuudatust aitavad päästa kas või ainsagi inimelu, on need rohkem kui asja eest,“ lisas ta.