Tallinnasse Kentmanni tänavale USA saatkonna ette (kust liiguti pärast rongkäiguga Vabaduse väljakule) kogunesid emakese Maa ja tema põlisrahvaste õiguste pärast muret tundvad inimesed, kes tahtsid Eesti suurimale liitlasriigile anda noodi Põhja-Dakota osariigi Standing Rocki siuude hõimu kohtlemise osas. Nimelt plaanivad kütusegigandid ehitada uut naftatorujuhet, mis läbiks siuude hõimu pühapaiku ning ristuks Missouri jõega, seades ohtu siuude joogiveevarud. Loe selle kohta lähemalt lugudest Kui raha võim astub pähe ehk Dakota Access'i naftajuhtme ehitus - kes, mis ja kus? ja Nafta versus põlisrahvas - kumb on olulisem?

Protestivate siuudega on Standing Rockis liitunud tuhanded inimesed enam kui sajast indiaani hõimust, kogedes vägivaldset ja ükskõikset vastuseisu politsei ja riigi poolt. Tallinnas toimunud toetusavaldusel osales mitusada inimest, peeti kõnesid, lauldi ja mängiti trumme. Meeleavalduse eestvedajad andsid USA saatkonna esindajale üle ka kirjaliku pöördumise:

9. november 2016, Tallinn, Estonia

STANDING ROCK - ESTONIA

"Upon suffering beyond suffering, the red nation shall rise again and it shall be a blessing for the sick world. A world filed with broken promises, selfishness and separations. A world longing for light again. I see a time of seven generations, when all the colors of mankind will gather under the sacred tree of life and the whole earth will become one circle again. In that day, those among the Lakota who will carry knowledge and understanding of unity among all living things, and the young white ones will come, to those of my people to ask for wisdom. I salute the light within their eyes where the whole universe dwells, for when you are at the center within you and I am at the at place within me, we are as one." - Crazy Horse

Dear Mr. President, Members of Congress, and Public Officials.

We call out to you from Estonia, a small country. Estonians are a small nation but we know the land. We have lived on this earthly place for more than 10,000 years. We have seen a lot of war and violence. We have been invaded by those who attempted to wipe us out as a nation. We know what it means to be a slave on our own land, and not to be allowed to sing our songs and follow our beliefs and traditions. But we are still here, alive with our spirit, which was never broken.

Right now our eyes are turned westward, across the Atlantic Ocean or as our Native American relatives call it: the Big Water in the East. The present view is sad. The land once pure and full of beauty is now ravaged, the forests cut down, the waters polluted and the peoples of the land abused. Abused not only centuries ago, but also today.

We are speaking for all people, not only the Lakota and Dakota people of the Standing Rock reservation. We are not talking only about the history of broken treaties. We are talking about the future of all Americans, the whole country, with its diverse peoples and wildlife, about all who depend on clean air, a healthy environment and pure water. Yes, we are talking about the mistreatment of the First Nations by Big Oil, but, we are talking also about the human and civil rights of all people who are standing for our collective future.

We don't know if you see the picture we see? We see police using rubber bullets, armored vehicles, pepper spray, vicious dogs and violent actions towards unarmed people who are singing and praying and standing to protect the sacredness of the air, earth and water essential to all living beings. We see false accusations of rioting being made by the local authorities. We see unnecessary force used in arrests. It reminds us of the not-so-distant past when a State called the Soviet Union used the same kind of methods. The Soviet Union doesn't exist any more but we see the methods now in the USA.

We understand that billions of dollars are invested not only in DAPL, but in a lot of pipelines all over the USA. Banks and businesses and investors want their profits. But, is even a great amount of money worth of losing the environment, the drinking water and eventually life on this planet? In only 2016 there has been around 25 pipeline accidents in USA. If we look at the number of accidents in the 21st century, it's worse, worse than just bad. Especially now as alternative energy sources are rapidly developing, it is time to understand and accept that the era of Big Oil and fossil fuels is ending.

Right now indigenous people of the United States have taken a stand. Over two hundred tribes and many supporters are united in prayer and action. In this battle for a good and just future, they are not alone. Whole world is watching. For the USA, this a moment of opportunity to show all the world that justice is for all and greed doesn't make anyone great.

With the grace, respectfulness and gentleness of Estonians, we ask you to stop DAPL and honor the treaties.

All my relations Mitakuye Oyasin
Me kõik oleme üks
Stand for Standing Rock Estonia


Ehk maakeeli:

Standing Rock Eesti

"Peale kannatuste jada saabub päev, kui punane rahvas tõuseb taas ja sellest saab alguse õnnistus tervele maailmale. Maailmale, mis on täidetud murtud lubaduste, isekuse ja lõhestumisega. Maailm igatseb taas valgust. Ma näen enda ees seitsmendat põlve, kui erinevat värvi rahvad kogunevad taas Elu puu alla ja kogu Maa saab taas terveks ringiks. Sel päeval jagab Lakota rahvas oma teadmisi ja tarkust ja mõistmist kogu elava seotusest. Tulevad noored valged inimesed, et küsida teadmiste järele. Ma tervitan valgust, valgust neis silmis, Universumi keskpunkti, kui sina oled üks isendaga ja mina üks iseendaga ja me kõik oleme üks." - Crazy Horse

Lugupeetud president, kongressi liikmed ja avalik teenistus.

Pöördume Teie poole Eestimaalt, tillukeselt maakillult. Me oleme väike rahvas, kes on asustanud seda maalappi üle 10 000 aasta. Me oleme näinud sõda ja vägivalda. Meid on vallutatud ja püütud vallutajate poolt minema pühkida. Me teame, mida tähendab olla ori omal maal, kui on keelatud laulda omi laule, järgida omi tõekspidamisi ja traditsioone. Aga me oleme ikka siin, elus tänu vaimsusele, mis meid kannab.

Praegu on meie pilgud pööratud läände, teisele poole Atlandi ookeani, mida indiaani rahvad kutsuvad Suureks Veeks ida pool. Avanev pilt ei ole rõõmustav. Maa on kurnatud, metsad raiutud, veed mürgitatud ja põlisrahvaid tallatakse tolmu. Mitte sajandeid tagasi, vaid käesoleval hetkel. Me pöördume täna Teie poole mitte ainult Standing Rockis elava lakota ja dakota rahva parast. Me ei kõnele pelgalt murtud lepingutest. Meie pöördumine puudutab kogu Ühendriikide elanikke ja loodust, kelle tulevik sõltub puhtast õhust, keskkonnast ja veest. Jah, muidugi me räägime Esimeste Rahvaste ebainimlikust kohtlemisest naftakompannide poolt, kuid meie tähelepanu on pööratud kogu inimkonna põhioigustele.

Me ei tea, kas Teie näete pilti samasugusena kui meie? Meie näeme, kuidas politsei kasutab kummikuule, pipragaasi, teenistuskoeri ja vägivalda relvastamata inimeste vastu, kes laulavad, palvetavad ja seisavad õhu, maa ja vee pühaduse eest. Me naeme võimuesindajaid esitamas valesüüdistusi ja korraldamas massilisi vahistamisi. See tuletab meelde riiki, mille nimi oli NSV Liit, kes kasutas sarnaseid meetodeid. Nõukugude Liitu ei ole enam, kuid võtteid kasutavad Ameerika Ühendriigid.

Me teame, et mitte ainult Põhja-Dakota naftajuhtmesse vaid süsteemidesse üle terve kontinendi on investeeritud miljardeid dollareid ja investorid soovivad saada paigutatud raha tagasi. Küsimus seisneb selles, kas kogu see üüratu hulk raha on väärt keskkonna, puhta vee ja lõpptulemusena terve planeedi hukku? Ainuüksi 2016. aastal on USAs toimunud üle 25 naftajuhtme lekke. Kui vaatame tervet 21. sajandit on olukord õnnetustega halb. Rohkem kui halb. Vaadates, kui kiiresti liigub aga keskkonnasõbraliku energiatootmise areng, tekib küsimus, kas need õnnetused on vajalikud? Tahes tahtmata on vaja tunnistada, et fossiilkütuse aeg hakkab lõppema.

Praegu on Ühendriikide põlisrahvad otsustanud vastu hakata. Üle 200 erineva hõimu esindaja ja erineva toetaja on kokku tulnud, et palvetada ja avaldada oma seisukohti. Ja oma vastuhakus pole nad üksi. Terve maailm jälgib. Ameerika Ühendriikidel on hetkel võimalus naidata, et õiglus kehtib kõigi jaoks ja ahnus ei ole edasiviiv jõud. Siiralt ja eestlastele kombekohase lugupidamisega palume teil peatada Põhja-Dakota naftajuhtme ehitus ja austada lepinguid põlisrahvastega.

Mitakuye Oyasin
Me kõik oleme üks
Stand for Standing Rock Estonia

*

Vaata ka videot rahumeelsest toetusavaldusest:

Ja vaata galeriid toimunust:

Alkeemia galeriidel aitab teostuda Fotoluks - vaata fotomaailma võimalusi www.fotoluks.ee

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid